Yksilövalmentaja

Mikkelin kaupunki/nuorten työpajat
Mikkeli

Hakuaika päättyy

19.06.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin nuorten työpajat hakee yksilövalmentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 23.7.2019 - 30.4.2020.

Yksilövalmentaja ohjaa ja neuvoo mm. työpaikkojen, opiskelu- ja kurssipaikkojen etsimisessä, keskenjääneiden opintojen suorittamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Yksilövalmentaja auttaa ongelmatilanteissa sekä viranomaisyhteistyössä. Yksilövalmennus on kuuntelua, keskustelua, valmentautujan asioiden selvittelyä ja hoitamista sekä tarvittaessa tukipalvelujen piiriin ohjaamista.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Työ edellyttää hakijalta hyviä ihmissuhdetaitoja, verkosto-osaamista, hyviä yhteistyötaitoja sekä ammatillista työotetta nuorten kanssa tehtävässä asiakastyössä. Mikkelin kaupungin nuorten työpajalla on 6 pajaosastoa. Työpajalla on viikoittain n. 45 valmentautujaa mukana työtoiminnassa. Lisätietoja Nuorten työpajasta http://tyollisyysmikkeli.fi/tyopajat/

Työaika on 38,75 tuntia viikossa.

Työsuhteeseen otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävään otettavan henkilön on ennen tehtävään vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote).

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostoina kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta