Varhaiskasvatuksen opettaja, Lähemäen päiväkoti

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

31.05.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Haettavana on varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä maahanmuuttajalasten opetukseen ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu suomenkielen opetus 3-5-vuotiaille lapsille varhaiskasvatuksen eri yksiköissä. Varhaiskasvatusyksiköt ovat pääasiassa: Naisvuori, Kalevankankangas, Peitsari, Kaarisilta, Vilttihattu, Saksala, Emola, Lähemäki, Suksimäki ja Tikanpelto. S2-opettaja toimii lapsiryhmässä samalla eriyttäen ja vahvistaen henkilöstön kielitietoista osaamista. Tarkoituksena on myös rakentaa yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa yhteinen monikulttuurisuustiimi. Työ on satunnaisesti iltatyötä lähinnä vanhempainiltoja maahanmuuttajalasten huoltajien kanssa.

Sijoituspaikka on työsuhteen alussa Lähemäen päiväkodissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Eduksi katsotaan esiopetuskelpoisuus ja kokemus maahanmuuttajalasten ja perheiden kanssa toimimisesta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta