Ilmastokoordinaattori

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

06.09.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee ilmastokoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 31.8.2021 saakka.

Ilmastokoordinaattori ohjaa ja koordinoi Mikkelin seudun kuntien ilmastotyötä vuorovaikutuksessa kuntien viranhaltijoiden, päättäjien ja muiden kunnan toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Ilmastokoordinaattorin tehtävänä on edistää ilmastotyötä ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa Mikkelin seutukunnissa. Hankkeen aikana kunnille laaditaan ilmastokoordinaattorin ohjauksessa energia- ja ilmasto-ohjelmat. Ilmastokoordinaattorin toimipiste sijaitsee Mikkelissä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää motivoitunutta otetta ja perehtyneisyyttä ilmastotyöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja aiempi kokemus työskentelystä ilmastoasioiden parissa.

Eduksi katsotaan myös kokemus projektinhallinnasta ja kuntasektorilla työskentelystä.

Työaika on 36,75 tuntia viikossa.

Tehtävään otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävään valitulla on 6 kk:n koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta