Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

12.06.2020 12:00

Työn luonne

3.8.2020

Työn kuvaus

Onko sinulle tärkeää sensitiivinen vuorovaikutus ja lapsilähtöinen toiminta? Koetko lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen merkitykselliseksi? Jos vastasit myöntävästi, tässä olisi tarjolla sinulle unelmiesi työpaikka!

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Launialan päiväkodissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä 3.8.2020 alkaen. Launialan päiväkodissa toimii yksi ryhmä, jossa lapset ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Henkilöstöön kuuluu lisäksi toinen varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkodin aukioloaika on 6.30 - 17.00.

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat yhdessä lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista.

Varhaiskasvatuksen opettajien vastuulla on myös lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta ja kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (vo), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta