Erityisluokanopettaja, Urpolan koulu

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

16.12.2019 15:00

Työn luonne

7.1.2020

Työn kuvaus

Haettavana on erityisluokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajaksi 7.1.-30.5.2020 Urpolan koulun sairaalaopetuksessa 1- 6 luokkatasoilla.

Työhön kuuluu luokkamuotoisen erityisopetuksen lisäksi konsultaatiotyötä muihin kouluihin. Erityisluokanopettaja tukee nivelvaiheissa oppilaiden koulujen henkilökuntaa ja toimii yhteistyössä huoltajien, Mikkelin alueen koulujen, erikoissairaanhoidon palvelunjärjestäjien, hallintoviranomaisten, lastensuojelun ja muiden toimijoiden kanssa.

Työskentelyssä tarvitaan vahvaa tietämystä erityisopetuksesta, taitoa toimia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa haastavissakin tilanteissa sekä uskallusta ohjata lasten kanssa toimivia aikuisia toimimaan erilaisissa tilanteissa. Työ edellyttää joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Hakijalta toivotaan osaamista ja kokemusta erityisopetuksen saralla, AVEKKI-/MAPA-työmenetelmän ja PACE-työasenteen tuntemusta ja käyttöä. Kokemus psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimisesta sekä ohjauksellisen osaamisen koulutus katsotaan eduksi.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta