Päiväkodinjohtaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

27.01.2021 15:00

Työn luonne

Sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Haemme määräaikaiseen virkaan päiväkodinjohtajaa 31.8.2021 saakka. Hakuaikaa on jatkettu 27.1.2021 klo 15 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Tehtävänä on toimia Tuukkalan ja Silvastin päiväkotien sekä Untuvikot- ja Peipposet-ryhmäperhepäiväkotien esimiehenä.

Päiväkodinjohtajan tehtäviin kuuluu pedagoginen johtaminen ja pedagogisen keskustelun ylläpito. Hän vastaa yksiköissään varhaiskasvatustoiminnan kehittämistyöstä ja arvioinnista asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat henkilöstöjohtaminen ja talousjohtaminen. Päiväkodinjohtaja toimii eri yhteistyöverkostoissa ja kehittää omien yksiköidensä toimintaa osana näitä verkostoja sekä vastaa monialaisesta yhteistyöstä. Tehtäväkuvaan kuuluu myös turvallisuus -johtaminen. Päiväkodinjohtaja työskentelee satunnaisesti lapsiryhmässä.

Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus, kuitenkin huomioiden 74 § ja 75 § voimaantulon ja siirtymäsäännökset. Varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin pätevyys ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Edellytämme kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja johtamistaitoja. Luemme eduksi esimiestyökokemuksen.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on 38,25 tuntia viikossa.

Määräaikaiseen virkaan otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Määräaikaisessa virassa on 3 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta