Rakennuttajapäällikkö

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

28.09.2022 15:00

Työn luonne

1.11.2022 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee rakennuttajapäällikköä vakinaiseen virkaan.

Rakennuttajapäällikkö toimii kaupungin talonrakennuspalvelut -yksikössä investointihankkeiden tuotevastaavana. Rakennuttajien tiimin vetäjänä rakennuttajapäällikkö vastaa investointikohteiden rakennuttamisen hallinnasta. Tehtävänkuvaan kuuluu mm. rakennuttajatiimin ohjaaminen, toiminnan kehittäminen sekä talouden seuranta. Rakennuttajapäällikkö tukee koko rakennuttajatiimin toimintaa ja seuraa hankkeiden tuloksellista etenemistä. Tiimin vetovastuun lisäksi rakennuttajapäälliköllä on omia rakennuttamiskohteita, joissa hän vastaa rakennushankkeen koko elinkareen hallinnasta hankesuunnittelusta aina suunnittelun ohjaamiseen, kilpailuttamiseen, työmaavalvontaan ja vastaanottoon sekä takuuajan velvoitteisiin saakka. Vuosittainen investointitaso on noin 10 M€.

Työ edellyttää rakentamisen kokonaisprosessien hallintaa, oma-aloitteellisuutta, talouden hallintaa, rohkeutta tarttua uusiin asioihin, reipasta ja innostavaa työotetta sekä vastuullisuutta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva rakennusalan korkeakoulu- (AMK/YAMK- insinööri/DI) tai aikaisempi opistotason rakennusalan tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto. Lisäksi valitulta henkilöltä vaaditaan työkokemusta rakennuttamistehtävistä tai vaativista työmaatehtävistä. Edellytämme valitulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä perehtyneisyyttä julkisiin hankintoihin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen näköalapaikan julkisiin hankintoihin monimuotoisten talonrakennushankkeiden kautta ja hyvän ammattilaistiimin ympärillesi. Pääset toiminnallasi vaikuttamaan esimerkiksi siihen, millaisissa rakennuksissa Mikkelin koululaiset ja päiväkotilapset tulevat toimimaan tulevaisuudessa.

Työaika on 36,25 h/vko.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Virkasuhteeseen otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta