Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

31.05.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakinainen työsopimussuhteinen tehtävä Peitsarin päiväkodissa 1.8.2019 alkaen.Tehtävä sijoittuu työsuhteen alkaessa pienryhmään. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Päiväkoti on auki 6.30-17.00.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yhdessä henkilöstön ja monialaisten toimijoiden kanssa tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi hän tukee osaltaan henkilöstöä pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä osallistuu yhteistyössä päiväkodin johtajan kanssa pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiserityiskasvatuksen osalta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on myös tukea ja ohjata perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvissä asioissa, havaita lapsen tuen tarve riittävän varhain, osallistua tuen suunnittelemiseen sekä olla mukana tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteen maisterin pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta