Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

18.05.2022 15:00

Työn luonne

4.6.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinainen tehtävä 4.6.2022 alkaen. Lisäksi haettavana on resurssilastenhoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2022 - 30.6.2023. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Nuppulan päiväkoti on valmistunut syksyllä 2019 ja sijaitsee Haukivuorella. Mikkeliin ja Pieksämäelle matkaa on noin 40 km. Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää ja lisäksi yksi esiopetusryhmä toimii Yhtenäiskoulun tiloissa. Päiväkodin verkkosivuille voi tutustua www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin kuuluu yhtenä tiimin jäsenenä osallistua lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogiseen suunnitteluun ja arviointiin.

Odotamme työntekijältä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta, myönteistä ja kehittävää työotetta.

Nuppulan päiväkoti on vuoropäiväkoti ja avoinna lasten hoidontarpeiden mukaisesti myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Vakinaisessa tehtävässä työaika on jaksotyöaika, keskimäärin 38,25 tuntia / viikko ja resurssilastenhoitajan tehtävässä yleistyöaika, keskimäärin 38,25 tuntia / viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on kasvatus ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtäviä haetaan sähköisellä hakulomakkeella 18.5.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluja voidaan järjestää jo hakuaikana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta