Projektivastaava

Mikkelin kaupunki, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Rakennusvalvonta
Mikkeli

Hakuaika päättyy

26.01.2018 12:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta hakee viiden vuoden määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään projektivastaavaa kiinteistöjen rakennustietojen tarkistushankkeeseen.

Projektivastaavan tehtävänä on projektin vastuuhenkilönä toimiminen. Tehtävänä on laatia projektisuunnitelma ja -aikataulu sekä huolehtia projektin etenemisestä suunnitelman mukaan.

Projektivastaava tiedottaa kartoituksista kuntalaisille, suorittaa kiinteistöillä tehtäviä kartoituskäyntejä ja rakennusmittausta, tekee vertailuja eri rekistereiden ja lupa-asiakirjojen välillä, korjaa tarvittavat tiedot rakennusrekisteriin, välittää tiedot verottajalle sekä ilmoittaa ilmi tulleesta luvattomasta rakentamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle.

Projektin apuhenkilöinä toimivat määräaikainen rakennusmittaaja ja rakennusvalvonnan määräaikainen rakennusrekisterikirjaaja.

Kelpoisuutena on rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi insinööri- tai rakennusmestaritutkinto tai muu vastaava ammattikorkeakoulututkinto, jonka voidaan katsoa antavan edellytykset ja osaamisen tehtävän hoitoon.

Lisäksi edellytämme hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, hyviä esiintymis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sähköisten tietojärjestelmien käyttöosaamista, rakennussuunnitelmien ja rakennusten laajuustietojen käsitteiden tuntemusta sekä karttojen lukutaitoa.

Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä työajossa.

Eduksi katsotaan myös rakennusvalvonnan ja rakennusrekistereiden tuntemus.

Työaika on 36,75 tuntia viikossa..

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä työnantajalle ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta