Lastentarhanopettaja

Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Päiväkodit
Mikkeli

Hakuaika päättyy

31.08.2018 15:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Haettavana on lastentarhanopettajan (8157) vakinainen tehtävä vuoropäiväkoti Vilttihatussa 3.9.2018 alkaen.

Vuoropäiväkoti Vilttihatussa on kaksi esiopetusryhmää, yksi pienryhmä, 4-5 -vuotiaiden ryhmä, 3-4 -vuotiaiden ryhmä ja 0-2 -vuotiaiden ryhmä. Päiväkoti on auki 24/7.

Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Lastentarhanopettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Vilttihatussa kukin lastentarhanopettaja tekee vuorollaan viikonlopun sekä aamu- ja iltavuoroja.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta