Kaupungineläinlääkäri

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

04.10.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee eläinlääkäriä vakituiseen virkaan. Virka täytetään 70%:n työajalla.

Kyseessä on praktikkoeläinlääkärin tehtävä, johon kuuluu sekä hyötyeläin- että pieneläinpotilaita. Virkaan kuuluu myös päivystystä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29). Lisäksi hakijalta vaaditaan elintarviketurvallisuusviraston (Evira) todistus tutustumisesta Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus(1031/2009, 2 §).

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta