Erityisluokanopettaja, Urpolan koulu

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

23.04.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Haettavana on erityisluokanopettajan virka 7.8.2019 alkaen Urpolan koulun sairaalaopetuksessa 1- 6 luokkatasoilla. Erityisluokanopettaja on osa kolmen opettajan ammatillista tiimiä sairaalaopetus 1-6:n yksikössä, joka tekee tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa päivittäin.

Työhön kuuluu luokkamuotoisen erityisopetuksen lisäksi konsultaatiotyötä muihin kouluihin. Erityisluokanopettaja tukee koulujen henkilökuntaa ja toimii yhteistyössä huoltajien, Mikkelin alueen koulujen, erikoissairaanhoidon palvelunjärjestäjien, hallintoviranomaisten, lastensuojelun ja muiden toimijoiden kanssa.

Työskentelyssä tarvitaan vahvaa tietämystä erityisopetuksesta, siihen liittyvistä laeista ja asetuksista. Se edellyttää taitoa toimia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa haastavissakin tilanteissa ja taitoa ohjata myös lasten kanssa toimivia aikuisia toimimaan haastavissa tilanteissa. Työ edellyttää joustavuutta ja oman työn suunnittelua sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja osaamista sekä halua rakentaa kouluihin toimivia toimintamalleja yhteistyössä koulun ammattilaisten kanssa.

Valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Hakijalta toivotaan vahvaa osaamista ja kokemusta erityisopetuksen saralla, AVEKKI-/MAPA-työmenetelmän ja PACE-työasenteen tuntemusta ja käyttöä. Kokemus psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimisesta sekä ohjauksellisen osaamisen koulutus katsotaan eduksi.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta