Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

03.08.2022 15:00

Työn luonne

1.9.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana pedagogisen johtajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2022-29.12.2023.

Tehtävä täytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön Mikkelin kaupungille myönnetyllä Valtion erityisavustuksella varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023.

Pedagoginen johtaja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja pedagogisen osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. Hän koordinoi varhaiskasvatuslain ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista, osallistuu varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittämiseen sekä pitkäjänteisen täydennyskoulutussuunnitelman luomiseen. Pedagogisella johtajalla on tärkeä rooli päiväkodin johtajan ja varajohtajan työparimallin sekä päiväkodin pedagogiikan kehittämisessä. Pedagoginen johtaja kuuluu varhaiskasvatuksen johtoryhmään.

Työaika on toimistotyöaika, 36,25 tuntia/viikko. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Mikkelin varhaiskasvatukseen voi tutustua osoitteessa www.oppiminen.mikkeli.fi

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukainen kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään. Lisäksi huomioidaan kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Eduksi luetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on varhaiskasvatus. Pedagogisen johtajan tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta verkostotyöstä, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kykyä kehittää ja kehittyä. Arvostamme myös tehtävään liittyvää muuta koulutusta sekä aiempaa kokemusta varhaiskasvatuksen asiantuntija- tai johtotehtävistä.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvatustoimintaamme. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat varhaiskasvatuslaki, valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika on 16.6.-3.8.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia käydään läpi haun aikana ja haastattelut järjestetään viikolla 32. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta