Luokanopettaja, Lähemäen koulu

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

10.12.2021 15:00

Työn luonne

10.1.2022

Työn kuvaus

Haettavana on luokanopettajan perhevapaan sijaisuus ajaksi 10.1.2022-4.6.2022 Lähemäen koulussa. Virka sijoittuu 3. vuosiluokan inklusiiviseen opetukseen 3. vuosiluokilla. Hakuaikaa on jatkettu 10.12.2021 klo 15:00 saakka.

Valittavalta edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta