Pt tuntiopettaja (käsityö, tekninen)

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

19.08.2022 15:00

Työn luonne

6.10.2022-3.6.2023

Työn kuvaus

Rantakylän yhtenäiskoulun toiminnan arvot ovat toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä ilo, sivistys ja kunnioitus.

Tarvitsemme työyhteisöömme arvojemme mukaisesti toimivaa päätoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen perhevapaan sijaisuuteen ajaksi 6.10.2022 - 3.6.2023 alkaen. Opetettavana aineena käsityö (tekninen).

Valittavalta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaan. Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta