Rakennuttajapäällikkö

Mikkelin kaupunki, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Tilapalvelut
Mikkeli

Hakuaika päättyy

15.03.2018 15:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee rakennuttajapäällikköä vakinaiseen virkaan. Hakuaikaa on jatkettu 15.3.2018 klo 15:00 saakka.

Rakennuttajapäällikkö toimii tilapalveluiden tilahankkeet -projektivastaavana huolehtien investointikohteiden rakennuttamisen hallinnasta sekä talonrakennusprojektien talouden seurannasta. Rakennuttajapäällikkö ohjaa useamman hankkeen rakennuttamista sekä vastaa omista rakennuttamiskohteistaan. Vuosittainen investointitaso on noin 10 M€.

Työ edellyttää rakentamisen kokonaisprosessien hallintaa, oma-aloitteellisuutta, talouden hallintaa, rohkeutta tarttua uusiin asioihin, reipasta ja innostavaa työotetta sekä vastuullisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennusinsinöörin (AMK) tai aikaisempi rakennusinsinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto.

Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Työaika on 36,75 h/vko.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Virkasuhteeseen otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta