Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

30.09.2022 15:00

Työn luonne

10.10.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä ajalle 10.10.2022 - 28.8.2023. Tehtävä sijoittuu Anttolaan, Norpanhovin päiväkotiin 0-3 -vuotiaiden lasten ryhmään.

Norpanhovin päiväkoti on avoinna arkipäivisin klo 6.30-17.00 ja varhaiskasvatuksen opettajan työaika sijoittuu samalle aikavälille. Päiväkotiin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Haussa voidaan ottaa huomioon myös alaa opiskelevat.

Työaika on yleistyöaika keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Viikoittainen SAK-aika on suunniteltu työvuoroihin.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 30.09.2022 klo 15.00. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluja järjestetään jo hakuaikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta