Varhaiskasvatuksen opettaja, Suksimäen päiväkoti

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

13.12.2019 15:00

Työn luonne

2.1.2020

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä Suksimäen päiväkodissa ajalle 2.1.2020-29.5.2020. Suksimäen päiväkoti siirtyy vuonna 2020 kesällä avattavaan uuteen Kattilansillan päiväkotiin.

Tehtävä sijoittuu 3-5 -vuotiaiden tuettuun pienyhmään. Päiväkoti on auki 6.30-17.00. Sijoituspaikka on Suksimäen päiväkodin väistössä olevassa ryhmässä, tilat sijaitsevat Kirkonvarkauden Pilkkeen päiväkodissa.

Päiväkodin kotisivut: peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta