Päiväkodinjohtaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

11.06.2020 12:00

Työn luonne

3.8.2020

Työn kuvaus

Haemme määräaikaiseen virkaan päiväkodinjohtajaa ajalle 3.8.2020-31.8.2021.

Tehtäviin kuuluu Tuukkalan, Silvastin ja Launialan päiväkodinjohtajuus.

Päiväkodinjohtajan tehtäviin kuuluu pedagoginen johtaminen ja pedagogisen keskustelun ylläpito. Hän vastaa yksiköissään varhaiskasvatustoiminnan kehittämistyöstä ja arvioinnista asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat henkilöstö-, talous- ja turvallisuusjohtaminen. Päiväkodinjohtaja toimii eri yhteistyöverkostoissa ja kehittää omien yksiköidensä toimintaa osana näitä verkostoja sekä vastaa monialaisesta yhteistyöstä. Päiväkodinjohtaja työskentelee satunnaisesti lapsiryhmässä.

Launialan, Silvastin ja Tuukkalan päiväkotien. Päiväkotien verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.mikkeli.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus, kuitenkin huomioiden 74 § ja 75 § voimaantulon ja siirtymäsäännökset. Varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin pätevyys ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Edellytämme kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja johtamistaitoja. Luemme eduksi esimiestyökokemuksen.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on 38,75 tuntia viikossa.

Virkaan otettavan henkilön on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta