Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

10.08.2020 12:00

Työn luonne

17.8.2020 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen työsopimussuhteinen tehtävä 17.08.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan Kalevankankaan päiväkodin alle 3 -vuotiaiden lasten ryhmässä. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Kalevankankaan päiväkoti on valmistunut kesällä 2019 ja sijaitsee luonnonsuojelualueen vieressä monipuolisten liikuntamahdollisuuksien äärellä. Päiväkodissamme toimii kahdeksan ryhmää: kaksi alle 3 -vuotiaiden ryhmää, kaksi 3 - 5 -vuotiaiden ryhmää, yksi 3 - 5 -vuotiaiden tuettu pienryhmä, yksi 0 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä ja kaksi esikouluryhmää, joista toinen on tuettu pienryhmä.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Eduksi katsotaan kokemus toimimisesta alle 3 -vuotiaiden ryhmässä.

Kalevankankaan päiväkoti on avoinna ma - pe klo 5.30 - 20.00.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelut pidetään viikolla 33.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta