Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

26.06.2022 23:59

Työn luonne

1.8.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana kaksi (2) varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää, sekä yksi (1) varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä. Tehtävät sijoittuvat Ristiinan päiväkotiin. Toistaiseksi voimassa olevat tehtävät täytetään 1.8.2022 alkaen ja määräaikainen ajalle 1.8.2022-31.5.2023. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Ristiinan päiväkoti on vuoropäiväkoti ja tarvittaessa avoinna 24/7. Päiväkodissa on 10 lapsiryhmää. Tehtävät sijoittuvat esiopetukseen ja/tai sisarusryhmään. Varhaiskasvatuksen opettajan työaika vaihtelee klo 6.30-18.00 välillä. Päiväkodin verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtäviin haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 26.6.2022 klo 23.59 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään viikolla 26.

Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta