Varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

30.07.2021 15:00

Työn luonne

23.8.2021 - 29.7.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana viisitoista (15) varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajan määräaikaista tehtävää. Tehtävät sijoittuvat isoihin päiväkoteihin sekä vaihtuviin yksiköihin. Tehtävät täytetään 23.8.2021 tai viimeistään 13.9.2021 alkaen ja määräaikaisuus päättyy 29.7.2022. Osa tehtävistä saatetaan vakinaistaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § mukainen pätevyys.

Arvostamme innostuneisuutta, joustavuutta, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tervetuloa mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Osalta tehtäviin valituilta edellytetään työskentelyä erilaisilla päivittäisillä työajoilla esim. klo 5.30-22.00 välisenä aikana ja osalta klo 6.30-17.15. Kolmelta tehtävään valitulta edellytetään työskentelyä epäsäännöllisillä vuoropäiväkodin työajoilla. Mikkelin varhaiskasvatuksen yksiköihin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Lapsiryhmissä työskentelee yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja tai lastenhoitajia. Varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajan tehtävään kuuluu toimia sijaisena joko yhden ison varhaiskasvatusyksikön työntekijöille tai 2-4 pienemmän yksikön henkilöstölle heidän poissa ollessaan. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtäviin kuuluu osavastuu lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta yhteistyössä vaihtuvissa tiimeissä. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika 7.7.-30.7.2021 klo 15.00 mennessä. Hakijaa pyydetään kertomaan hakemuksessaan, millä alueella mieluiten työskentelisi. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään viikolla 32. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta