Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

16.08.2022 15:00

Työn luonne

1.9.2022

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä esiopetuksen ryhmässä ajalla 1.9.2022 - 30.12.2022. Tehtävä saatetaan vakinaistaa määräaikaisuuden jälkeen.

Tehtävä on Kattilansillan päiväkodissa ja sijoittuu tulevalla kaudella esiopetusryhmään. Samassa ryhmässä on myös kaksivuotisen esiopetuskokeiluryhmän lapsia. Kattilansilta on auki arkipäivisin klo 5.30-20.00 välisenä aikana. Opettajan työaika on klo 6.30-17.00 välillä. Esiopetuskelpoisuus katsotaan hakijoille eduksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän/esiopetusryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Isompien lasten ryhmissä ryhmässä tiimiin kuuluvat kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitaja. Tuetussa pienryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Edellytämme valitulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 16.8.2022 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta