Kirjaaja

Mikkelin kaupunki, Hallintopalvelut
Mikkeli

Hakuaika päättyy

23.11.2017 15:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin hallinto- ja elinvoimapalvelut hakee kirjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 2.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kirjaaja tulee olemaan 1.3.2016 toimintansa aloittaneen asianhallintatiimin jäsen.

Asianhallintatiimiin kuuluva keskitetty kirjaamo vastaa uusien asioiden avaamisesta, asioiden kirjaamisesta, vireille tulleiden asioiden ja asiakirjojen käsittelystä, luokittelusta ja rekisteröinnistä. Kirjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa tietopalvelu, kuntalaisaloitteiden käsittely, verkkoasiointiin ja sähköiseen lupaprosessiin liittyvät kirjaamotehtävät, ilmoitustaulun ylläpito, kuulutusten laadinta, yleiset arkistotyöt ja asiakaspalvelu.

Tehtävässä toimiva kirjaaja hoitaa kaupungin käytössä olevan CaseM asianhallinta- ja arkistointijärjestelmän pääkäyttäjätehtäviä yhdessä tietopalvelusihteerin kanssa. Tehtäviin kuuluu asianhallintajärjestelmän käyttäjien tukena toimiminen ja käyttäjien kouluttaminen sekä järjestelmän tekniset pääkäyttäjätehtävät, kuten käyttäjähallinnan ylläpito. Lisäksi tehtäviin kuuluu sähköisen arkistojärjestelmän pääkäyttäjätehtävät ja kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien päivittäminen yhdessä tietopalvelusihteerin kanssa.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva, vähintään kouluasteinen tutkinto. Valittavalla tulee olla CaseM –sovellusten tai vastaavan asianhallintaohjelman tuntemusta ja asiakirjahallinnan ja arkistoinnin osaamista.

Työaika on 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Tehtävään valitulla on 6 kuukauden koeaika. Valittavan henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset pdf-tiedostona.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta