Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

22.01.2020 15:00

Työn luonne

3.2.2020 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Launialan päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä 29.5.2020 saakka. Päiväkodissa on yksi ryhmä, jossa varhaiskasvatusta tarjotaan 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkodin kasvatushenkilöstöön kuuluu tämän haettavan tehtävän lisäksi toinen varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien työtehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Heidän vastuullaan on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta ja kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Mikkelissä lapsuus nähdään arvokkaana ja ainutlaatuisena, jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Lapsilla on oikeus puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön turvallisten ja sensitiivisten kasvattajien luomassa toimintakulttuurissa. Mikkelissä ilo kasvattaa.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on ennen tehtävän aloittamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta