IT-arkkitehti

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

16.11.2020 15:00

Työn luonne

1.12.2020 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee IT-arkkitehtia vakinaiseen työsuhteiseen tehtävään 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu Tietohallinnon tiimiin ja vastuuna on toimia Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueella. Tehtävään kuuluvat lisäksi erilaiset digitalisaation liittyvät projektit ja hankkeet koko kaupungin tasolla.

IT-arkkitehtina toimit yhteistyössä eri palvelualueiden yhteistyöryhmien ja henkilöstön kanssa tunnistaen ja priorisoiden kaupungin toimintaan liittyviä kehittämistarpeita, sekä -kohteita, tehden etenemisehdotuksia ja koordinoiden järjestelmäkokonaisuuden kehittämistä. Työtehtävät ovat itsenäisiä asiantuntijatehtäviä ja pitävät sisällään sekä toimintatapoihin, prosesseihin että tietojärjestelmiin liittyviä kuvaus- ja kehittämistehtäviä.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva, vähintään opistoasteinen tutkinto. Tehtävä edellyttää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Arvostamme kokemusta ICT-palveluiden tuottamisesta sekä tuntemusta digitaalisten ratkaisujen soveltamisesta sekä kehittämisestä.

Kokemus projektien johtamisesta, koordinoinnista ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi tehtävässä. Perehtyneisyys tietohallintoon ja kokonaisarkkitehtuurityöhön sekä kunnallishallintoon ovat sinulle tuttuja asioita ja osaat toimia osana organisaatiota saumattomasti. Autat omalla toiminnalla kehittämään avointa työilmapiiriä ja positiivista yhteistyötä.

Työaika on 36h 15min viikossa. Tehtävässä noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Palvelussuhde on vakinainen ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä liitä mukaan kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta