Pt tuntiopettaja (fy,ke,ma), Mikkelin Lyseon koulu

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

24.05.2019 15:00

Työn luonne

Määräaikainen

Työn kuvaus

Haettavana on päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajaksi 6.8.2019-31.7.2020 Mikkelin Lyseon koulussa. Opetettavina aineina fysiikka, kemia ja matematiikka.

Valittavalta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta opetettaviin aineisiin asetuksen 986/1998 mukaan.

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valittavalta toivotaan kiinnostusta ja monipuolista ammattitaitoa opetuksen ja koulun kehittämiseen, kehitys- ja yhteistyöhakuisuutta sekä rohkeutta tarttua uusiin asioihin.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä Avoimet työpaikat -painikkeen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta