Lastenhoitaja

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

28.05.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana lastenhoitajan vakinainen työsopimussuhteinen tehtävä Launialan päiväkodissa 1.8.2019 alkaen. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Launialan päiväkodissa toimii yksi 3- 5 -vuotiaiden ryhmä. Toiminta-aika on klo 6.30 - 17.00. Koulujen loma-aikoina hoitoa tarjotaan keskitetysti alueen päivystävissä yksiköissä.

Päiväkodin kotisivut peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus.

Lastenhoitaja osallistuu yhtenä tiimin jäsenenä lasten kasvatukseen ja hoitoon.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Kyseessä oleva työtehtävä edellyttää joustavuutta äkillisiin muutoksiin. Arvostamme myönteistä ja innostunutta kehittävää työotetta.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on kasvatus ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Haastattelut pidetään torstaina 12.6.2019 klo 9.00 alkaen.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta