Varhaiskasvatuksen opettaja, Kalevankankaan päiväk

Mikkelin kaupunki
Mikkeli

Hakuaika päättyy

08.07.2019 15:00

Työn luonne

Vakinainen

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen tehtävä Kalevankankaan päiväkodissa 5.8.2019 alkaen. Tehtävä sijoittuu päiväkodin 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmään. Työyksikkö voi vaihua työsuhteen aikana.

Kalevankankaan päiväkodissa toimii kahdeksan ryhmää: kaksi alle 3 -vuotiaiden ryhmää, kaksi 3 - 5 vuotiaiden ryhmää, yksi 3 - 5 -vuotiaiden tuettu pienryhmä, yksi 0 - 5 vuotiaiden sisarusryhmä ja kaksi esikouluryhmää, joista toinen on tuettu pienryhmä.

Haettava tehtävä sijoittuu 3-5 vuotiaiden lasten ryhmään. Kalevankankaan päiväkoti on avoinna ma-pe klo 5.30-20.00.

Päiväkodin kotisivut: peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa osaltaan myös oman tiiminsä toiminnan organisoinnista ja suunnittelusta yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa.

Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatuksessa työskentely edellyttää organisointikykyä ja joustavuutta. Arvostamme innostunutta kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Haastattelut pidetään keskiviikkonaa 17.7.2019 klo 9.00 alkaen

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta