Maahanmuuttajalasten varh.kasv. erityisopettaja

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkodit, Tikanpelto
Mikkeli

Hakuaika päättyy

02.08.2018 14:00

Työn luonne

Kokoaikatyö

Työn kuvaus

Haettavana on varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikainen tehtävä maahanmuuttajalasten esiopetukseen ajalle 3.9.2018-31.5.2019.

Maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu suomenkielen opetus sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen maahanmuuttajaopetuksen kehittäminen eri esiopetuksen yksiköissä. Esiopetusyksiköt ovat seuraavissa päiväkodeissa: Naisvuori, Kalevankankangas, Peitsari, Kaarisilta, Vilttihattu, Saksala, Emola, Lähemäki, Suksimäki ja Tikanpelto. Sijoituspaikka on työsuhteen alussa Tikanpellon päiväkodissa.

Kelpoisuutena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 9 §:n mukainen kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa käy myös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/05) 7 §:n kelpoisuus.

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta