Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa

13.04.2018

Artikkelin kuva

MTBE-pitoisuudet kohoamassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäinen kalakuolema (Etelä-Savo)

Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Havainto ensimmäisestä kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa torstaina 12.4. Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin.

Lue Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote asiasta.