Uutiset tagilla 'Kaupunginhallitus'

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokoontui 12.10.2020 ylimääräiseen kokoukseensa.  § Esityslista  § 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä Kaupunginhallitus päätti, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 21. syyskuuta. Linkki kokouksen esityslistaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että vedenpuhdistamohankkeelle toteutetaan sisäisen tarkastus hankekustannusten nousun vuoksi. Lisäys hyväksyttiin. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on selkiyttää tilannekuvaa puhdistamohankkeen kokonaiskustannuksista.  § 295 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tilannekatsaus Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että kilpailutuksen rinnalla selvitään […]

Artikkelin kuva

Kaupunginlakimiehen hakuaika päättyi eilen tiistaina 15.9.2020. Hakuaikaan mennessä hakemuksensa jätti neljä henkilöä. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se 21.9.2020 kokouksessaan nimeää haastatteluryhmän ja kutsuu kaikki hakijat haastatteluun. 

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti 14.9. Linkki esityslistaan § 284 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi maakuntaliiton perussopimukseksi. § 285 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen pelastustoimen järjestämisestä. § 286 Kaupunginhallituksen lausunto Puolustusvoimien pääesikunnalle operatiivisen johtamiskyvyn kehittämisen henkilöstövaikutuksista […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 31.8. Linkki kokouksen esityslistaan § 264 Kaupunginhallituksen lausunto aluehallintovirastolle – Rahulan koulun lakkaamisesta tehty kantelu Kaupunginhallitus päätti antaa oheisen lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun. § 265 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta Mikkelin kaupunginhallitus esittää lausuntonaan kannattavansa esitettyjä kuntarakennelain muutoksia. § 266 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokousti maanantaina 17. elokuuta. Linkki kokouksen esityslistaan § 244 Ilmoitusasiat Kaupunginjohtaja Timo Halonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä kertoivat kaupunginhallitukselle toteutuneista tapaamisista Savonlinnan kaupungin sekä Sosterin edustajien kanssa Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä keskussairaaloiden työnjakoon ja toimintaan liittyen. § 245 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus piti syksyn ensimmäisen kokouksensa Helsingissä tiistaina 11.8.2020 syysseminaarin yhteydessä. Kokouksessa päätettiin talousarvioraamista vuodelle 2021. Esityslista § 237 Ilmoitusasiat Merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus antoi eväitä Mikkelin kaupungin edustajille Savonlinnan kaupungin kutsumaan kuulemistilaisuuteen Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä keskussairaaloiden työnjaosta ja toiminnasta. Mikkelin kaupungin edustajina tilaisuudessa ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus pitää syyskauden ensimmäisen kokouksensa 11.8. osana kaksipäiväistä seminaariaan Helsingissä. Kokouksessa käsitellään muun muassa talousarvioraamia vuodelle 2021. Lähtökohtana on, ettei kaupunki pysty lukujen valossa selviytymään kertyneistä alijämistä kriisikuntasääntelyn mukaiseen aikarajaan mennessä ilman taseomaisuuden järjestelyjä. Näin ollen talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022–24 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Keskeisimpänä kustannusmuutoksena talousarvioraamissa on varauduttu Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio vuoden […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.6. Kesätauon jälkeen hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa. Kokouksen tärkein kokonaisuus oli talous- ja tulevaisuusohjelma. Kaupunginhallitus linjasi, että monipaikkainen asuminen ja työskentely -toimenpiteeseen kiinnitetään erityistä huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan nopeutetusti. Talous- ja tulevaisuussuunnitelmasta äänestettiin useamman kerran. Äänestyksen jälkeen esitykseen tuli muutoksia muun muassa koululaisten ilmaiseen joukkoliikenteeseen. Esityksessä siitä olisi luovuttu, […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus, kokous 8.6.2020 § Esityslista § 193 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin. § 194 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva Merkittiin tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta.  Pöytäkirja […]