Uutiset tagilla 'Ympäristö'

Artikkelin kuva

Ympäristötilinpäätös on tehty vuodesta 2005 alkaen osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja -menot sekä ympäristöinvestoinnit. Siihen on otettu Mikkelin vesiliikelaitoksen ympäristöön liittyvät lupaehdot ja toiminnan toteutumisen tarkkailu suhteessa lupaehtoihin. Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat 6,62 miljoonaa euroa, joka on 5,9 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuloista. Lähes kaikki tulot tulivat jätevesimaksuista (94 %). […]

Artikkelin kuva

Päästöt Mikkelin seudulla ovat pienentyneet merkittävästi vuodesta 2005 lähtien. Eniten pienenemiseen on vaikuttanut fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Seudun päästöistä yli puolet tulee Mikkelistä. Mikkeli on kuitenkin ollut päästöjen vähentämisessä valtakunnallista kärkeä vuosien 2005 ja 2017 välisenä aikana. Seudun päästöt nousivat hieman vuonna 2018 ja ennakkotietojen perusteella laskivat hieman 2019. Ympäryskunnissa tilanne on kirjavampi johtuen muun […]

Artikkelin kuva

Ympäristöpalvelut muistuttaa katoille mahdollisesti pesiytyvistä lokeista. Naurulokkien kattopesintä muodostui ajoittain piinaavaksi ongelmaksi Mikkelissä vuosina 2015 – 18. Lokit pesivät ja muodostivat pieniä yhdyskuntia ainakin kaupungin virastotalon, pääkirjaston ja keskussairaalan katoille sekä muutamien Porrassalmenkadun varressa olevien kiinteistöjen katoille. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimesta tiedotusprojekti lokkien liikkeistä keväällä huhti-toukokuussa ja ohjeistettiin kiinteistönhuoltajia niistä keinoista, joilla lokkien kattopesintää […]

Artikkelin kuva

Saimaa Geopark ry piti vuosikokouksen etäyhteyksin torstaina 26.3. Kokouksessa käsiteltiin normaalit yhdistyksen vuosikokousasiat. Vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä ja varapuheenjohtajaksi Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Heli Rautanen. Yhdistyksen keskeisimmät tehtävät seuraavan kahden vuoden aikana ovat: 1) Unesco Global Geopark -statuksen hankkiminen Yhdistys varmistaa, että Saimaa Geopark saa hakemuksensa mukaisen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin ilmanlaatu vaihtelee välttävän ja erittäin huonon välillä. Mikkelin Porrassalmenkadun mittausasemalta saatujen tulosten mukaan 25.2. sattui vuoden 2020 ensimmäinen ilmanlaadulle annetun hiukkasraja-arvon vuorokausinumeroarvon 50 µg/m3 ylitys. Pitoisuus oli 56 µg/m3. Mittaukset alkoivat Mikkelissä 2.1.2020. Mittausasemalla mitataan ilman hiukkas- ja typenoksidipitoisuutta. Mittaukset jatkuvat vuoden 2021 loppuun saakka. Tarkistamattomat mittaustulokset ovat kaikkien nähtävillä reaaliaikaisena Ilmatieteen laitoksen sivuilla. […]

Artikkelin kuva

Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeessa, johon osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita seitsemästä EU-maasta. Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. CityLoops saa rahoitusta kansainvälisesti tavoitellusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Mikkelissä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennus- ja purkujätteitä ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserniyhtiö Etelä-Savon Energia Oy (ESE) alkaa rakentaa kolmatta e-kaasuasemaa Mikkelin Tuskuun Insinöörinkadulle. Hanke käynnistyi vuonna 2019 Energiaviraston liikenteen infrastruktuurituen hakemisella ja tuki myönnettiin joulukuussa 2019. Lupaprosessit kaasuaseman rakentamiseksi on käynnistetty. Tuskun e-kaasuasema tulee avautuessaan kesän 2021 alussa palvelemaan henkilö- ja jakeluautoliikennettä sekä raskaan kaluston liikennettä. Asemalta tulee saamaan paikallisesti tuotettua paineistettua biokaasua (CBG) […]

Artikkelin kuva

Talvi on ollut lauha ja lähes lumeton. Pelastetaan pipolätkä -turnaus pelataan jälleen Mikkelissä 1.2. Hänskissä, luonnonjäille kun ei päästä. Ensimmäiset pelit alkavat kello 10. Turnauksessa ovat mukana Mikkelin Jukurit, Suomen luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia. Tule mukaan pelastamaan pipolätkää ja viettämään ikimuistoinen päivä hyvän asian puolesta. Turnauksen ja oheismyynnin tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Kerää joukkue kasaan […]

Artikkelin kuva

Mikkelin puroihin halutaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Tavoitteen toteuttamiseksi on käynnistetty kalataloudellinen kunnostussuunnittelu. Hankkeen tavoitteena on poistaa padot Urpolanjoesta sekä Emolan–Rokkalanjoesta. Kaikkiaan neljä patoa estää kalojen vapaan liikkumisen lisääntymisalueiden ja syönnösalueiden välillä. Padot aiheuttavat vesiympäristölle ja virtaamille muutakin haittaa. Patojen poistamisen lisäksi alueen virtavesiä kunnostetaan jatkossa uhanalaisten kalakantojen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Kunnostukset myös lisäävät alueen virkistyskäyttö- ja asumisympäristöarvoja. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin EcoSarilan teollisuuspuistossa otetaan käyttöön uudenlainen alueellinen ympäristöjohtamisen malli, jota tukee uusi digitaalinen EcoS-tietoalusta. Tavoitteena on varmistaa alueen ympäristöturvallinen toiminta ja tarjota alueelle sijoittuville yrityksille valmis toimintaympäristö, jossa ympäristövaikutuksia voi seurata tehokkaasti ja reaaliajassa. Mikkelin Metsä-Sairilassa sijaitsevaan EcoSairila Business Park -teollisuuspuistoon sijoittuvat yritykset voivat jatkossa seurata ympäristövaikutuksiaan kattavammin, tarkemmin ja reaaliaikaisemmin. EcoSairilaan on kehitetty uudenlainen […]