Uutiset

Viitostien remontti näkyy Mikkelissä Launialan alueella. Ratinlammen ylikulkusillan (S1) ja Seuralan alikulkukäytävän (S3) alueella uudistetaan siltoja ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Ratinlammen ja Seuralan siltatöistä johtuen kevyt liikenne siirretään kiertoreiteille. Maanantaina 7.5. voimaan tulevat kevyen liikenteen reitit on merkitty oheiseen karttaan. Kiertoreitit opastetaan selkeästi kevyen liikenteen väylillä Viitostien yli Ratinlammen ylikulkua käyttävä kevyt liikenne Huuhkajankadulle […]

"Mun muistuu mieleheni nyt suloinen Savonmaa. Sen kansa kaikki kärsinyt ja onnehensa tyytynyt, tää armas, kallis maa." Mikkelissä viime vuonna aloitetut maakuntalaulun eli Savolaisen laulun iltasoitot saavat jatkoa myös tulevana kesänä. Iltapuhallusten instrumentteina kuullaan niin trumpetteja, pasuunoita, käyrätorvia kuin baritonitorviakin. Soitto tapahtuu joka maanantai-ilta kello 18. Paikkana on Naisvuoren näkötornin ulkoedusta. Ensimmäisen kerran Savolaisen laulu […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Döbelninkadun saneeraus on alkanut tällä viikolla, kadulla uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri ja rakennetaan uusi sadevesiviemäri. Valaistus ja katukerrokset uusitaan ja katu asfaltoidaan syksyllä. Valkoviklonkadun saneeraus on alkanut, kadulla uusitaan kaukolämpö ja parannetaan kuivatusta katu asfaltoidaan syksyllä. Kirkonvarkauden alueella jatkuu Akveliinanpolun ja Forsiuksenpolun rakentaminen. Kaduille rakennetaan vesihuolto, kaukolämpö ja […]

Maanantaina 7.5. Mikkelin kaupunki tiedottaa kaupunkirakenneselvitystyöryhmän esityksestä, jota kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan. Työryhmän esitystä esitellään ensin kaupungin henkilöstölle, valtuutetuille, lautakuntien jäsenille ja myöhemmin julkisesti medialle. Esityksen julkistamisen jälkeen kaupunki järjestää sidosryhmien kuulemiset toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi netissä järjestetään asukaskysely. Tavoitteena on, että esityksen mukaiset linjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (klikkaa linkkiä).

Öljyä havaitaan edelleen Mikkelissä Pursialan, Salosaaren ja Kirkonvarkauden edustalla ohuena kerroksena veden pinnassa. Öljyä ei esiinny yhtenäisellä alueella vaan lauttoina, jotka liikkuvat tuulen mukana. Öljyn päästölähde on paikannettu Varsavuoren alueelle, jossa öljyä on päässyt veteen ainakin yhdestä sadevesiviemärin purkuputkesta ja entisen Hotelli Varsavuoren ja Kirkonvarkauden sillan välisen alueen maaperästä tihkumalla. Öljy on todennäköisesti peräisin maanantaina […]

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Mikkelin tulevaisuuteen! Vastaa tästä (klikkaa!) Mikkelin kaupunki on laatinut uuden strategian meneillään olevalle valtuustokaudelle eli seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Strategia on tärkein kaupungin toimintaa ohjaava yleinen linjaus. Strategian valmistelussa halutaan kuulla asukkaiden ja kaikkien yhteistyötahojen asiantuntemusta Mikkelin tulevaisuuden rakentamiseksi. Näkemyksesi on tärkeä, olitpa sitten asukas, luottamushenkilö, kaupungin työntekijä, alueen yrittäjä, yhdistysten tai […]

Vesitarkkailu aloitettiin onnettomuusviikonloppuna (8.4. lähtien) ja näytteenottoaluetta on laajennettu havaintojen ja tulosten perusteella. Metyyli-tert-butyylieetterin (MTBE) pitoisuuskehitykseen järvissä vaikuttaa merkittävästi jäiden lähtö ja vesien kevätkierto. Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 18 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin sekä maanantaina 30.4. että keskiviikkona 2.5. Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä […]

Mikkelin kaupunki kysyi nettikyselyssä mielipiteitä terassien aukioloaikojen mahdollisesta jatkamisesta. Vastaajia kysely keräsi 54 kappaletta. 37 prosenttia vastanneista kannatti jatkoaikaa. Asukaskyselyn tulokset kokonaisuudessaan (klikkaa linkkiä). Uuden alkoholilain myötä ravintoloiden terasseille on mahdollista anoa anniskeluoikeutta aamuyöhön kello neljään saakka entisen kello 24 sijaan. Aluehallintovirasto päättää anniskeluluvista tapauskohtaisesti. Mikkelin kaupunkia on pyydetty ilmaisemaan mielipiteensä asiasta. Kaupunki halusi kuulla […]

Etelä-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vuosille 2017 – 25. Suunnitelma tukee alueen keskeisten luontoarvojen säilymistä ja ottaa huomioon myös ulkoilun ja virkistyskäytön tarpeita ja maisemallisia seikkoja sekä alueen merkityksen biologian opetuskohteena. Hyväksyminen koskee käyttö- ja hoitosuunnitelman kahta Urpolanjoen uomaa myötäilevää luonnonsuojelualuetta. Ne muodostavat kaksi erillistä aluetta: Pitkäjärven ja Urpolanlammen välisen sekä […]

Mikkelissä Pursialan ja Kirkonvarkauden alueella Saimaassa on havaittu öljyä ohuena kerroksena vedenpinnassa, rannan läheisyydessä. Etelä-Savon pelastuslaitos käynnisti torjuntatoimet 1.5. ja on selvittänyt öljyesiintymän laajuutta. Öljyn on arveltu olevan peräisin maanantaina 30.4. Anttolantien ja Pursialankadun risteyksessä sattuneesta muuntajaonnettomuudesta, mutta myös muita vaihtoehtoja tutkitaan. Pelastuslaitos on saanut iltapäivällä 2.5. paikannettua öljyvuodon. Öljyn alkuperää selvitetään. Asiasta tiedotetaan lisää […]