Uutiset tagilla 'Asuminen ja toimintaympäristö'

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Infra-aluepalvelut Viljasiilon ja valssimyllyn purkaminen alkaa liikennejärjestelytöillä 24.9. alkaen. Työ tulee vaikuttamaan muun muassa Mannerheimintien läpikulkuliikenteeseen välillä Linnankatu – Hallituskatu. Osuus on tarkoitettu ainoastaan julkiselle- ja pelastusliikenteelle. Alkavaa purku-urakkaa voi seurata osoitteessa mikkeli.fi/viljasiilo. Viher- ja metsäaluepalvelut Rantakylässä Grenmanintien välikaistan puiden kasvualustojen kaivaminen ja uusien puiden istutus aloitetaan viikolla […]

Valssimyllyn sisäpurkutyöt alkavat viikolla 39. Ennen varsinaisia purkutöitä rakennetaan alueella suoja-aitoja, tehdään valmisteleviä töitä sekä katkaistaan kiinteistön vesi- ja viemäriliittymät Mannerheimintiellä. Valssimyllyn runkopurkutyöt alkavat arviolta viikolla 41. Siilojen runkojen purkaminen alkaa lokakuun loppupuolella ja jatkuu marraskuussa. Aikataulua tarkennetaan lähempänä. Purkuhankkeen pääurakoitsijana toimii Delete Finland Oy. Työmaan vastaava mestari on Petri Saikkonen. Liikennejärjestelyt astuvat voimaan alueella […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Infra-aluepalvelut Keskustan katupuiden leikkaukset aiheuttavat hidastuksia ja muuttuvia liikennejärjestelyjä. Hietakadulla Pitkäjärvellä on kiinteistön viemäri- ja vesijohtotöistä johtuvia liikennejärjestelyjä, jotka hidastavat liikennettä. Viher- ja metsäaluepalvelut Rantakylässä Grenmanintien välikaistan pihlajat on kaadettu. Uusien puiden kasvualustojen kaivaminen ja uusien puiden istutus aloitetaan viikolla 39.

Valssimyllyn ja viljasiilon työmaata kuvataan nettiin. Työmaan vaiheita kameran avulla voi seurata osoitteessa mikkeli.fi/viljasiilo. Mikkelin keskustassa sijaitsevien valssimyllyn ja viljasiilon purkaminen alkaa syyskuussa 2018. Purku-urakoitsija on Delete Finland Oy.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Viher- ja metsäaluepalvelut Kirkkopuiston leikkipaikan rakentaminen on käynnissä ja ensimmäiset leikkivälineet on pystytetty. Grenmannintiellä Rantakylässä kaadetaan välikaistalla kasvavat pihlajat. Pihlajien oksat kasvavat ajoradalle ja haittaavat linja- ja kuorma-autoliikennettä. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uudet pylväsmäiset puut. Tilapalvelut Kalevankankaan päiväkodin urakkasopimus on allekirjoitettu tällä viikolla Jalon Rakentajat Oy:n kanssa ja […]

Mikkelin kaupunki parantaa Juvantien kevyen liikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta. Juvantien työt liittyvät laajempaan Juvantien liikenneturvallisuutta ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteita parantavaan hankkeeseen. Valtatie 5:n parantamishankkeen yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset Juvantien pohjoispäähän. Valtatien hankkeen valmistuttua Viitostielle liitytään Juvantieltä uuden Kinnarin eritasoliittymän kautta. Liittymäalueelle tulee rakennettavaksi kaksi kiertoliittymää. Juvantien ja Tuppuralankadun liittymässä parannetaan liikennevalojen toimivuutta, tehdään kaistajärjestelyjä […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Infra-aluepalvelut Oksakujan silta rumpu puretaan syyskuun alussa. Juvantiellä työt jatkuvat. Liikenteelle aiheutuu edelleen haittaa. Viher- ja metsäaluepalvelut Suojakallionpuiston monitoimikenttä (kuvassa) on käyttökunnossa. Jalkapallomaalit on asennettu kentälle. Monitoimikentällä on hiekkatekonurmi päällyste, joka soveltuu erinomaisesti pallopeleihin. Talvella kenttä tullaan jäädyttämään luistelijoita varten. Syksyn aikana asennetaan kentän ja käytävän valaisimet ja […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Infra-aluepalvelut Tuppuralankadulle Paukkulantien läheisyyteen on laitettu lapsista varoittavat merkit sekä nopeusrajoitus pudotetaan 40 km/t koulujärjestelyistä johtuen. Kaupunkialueella päällystetään kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Näillä osuuksilla pyydetään erityistä tarkkaavuutta. Viher- ja metsäaluepalvelut Kirkkopuiston leikkipaikan peruskorjaaminen on aloitettu. Leikkipaikka on poissa käytöstä korjauksen aikana. Lähimmät korvaavat leikkipaikat ovat pääkirjaston takana, […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Infra-aluepalvelut Tuppuralankadulle Paukkulantien läheisyyteen on laitettu lapsista varoittavat merkit sekä nopeusrajoitus pudotetaan 40 km/t koulujärjestelyistä johtuen. Kaupungin alueella suoritetaan kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien uudelleen päällystämisiä. Näillä osuuksilla ihmisiltä pyydetään erityistä tarkkaavaisuutta. Juvantien ja Tuppuralankadun liittymässä parannetaan liikennevalojen toimivuutta, tehdään kaistajärjestelyjä ja rakennetaan keskisaarekkeita suojateiden yhteyteen. Liikennevalot ja […]

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista. Yleisten alueiden sijoitus- ja kaivuluvat sekä vesihuollon liitoslausunnot voivat viivästyä lomakuukausien aikana. Tietoimen kunnossapitoavustukset jaetaan elo-syyskuussa. Infra-aluepalvelut Viikon 33 aikana päällystetään keskustan katuja, kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Päällystystyöt tehdään illan ja alkuyön tunteina. Viher- ja metsäaluepalvelut Suojakallionpuiston monitoimikentän rakentaminen on käynnissä. Graanin pieni puistoalue on valmis lukuun ottamatta […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu