Uutiset tagilla 'Elinvoima'

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli konserni- ja elinvoimajaostolle Suomen Yrittäjien ELPO-kyselyn Mikkelin kuntaraportin. Suomen Yrittäjien koordinoimalla Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. ELPO-kysely toteutettiin 16.2.–16.4.2018 ja siihen vastasi valtakunnallisesti 5 835 jäsenyrittäjää. Mikkelissä kyselyyn vastasi 79 yrittäjää. Elinkeinopoliittisen mittaristokysely toteutettiin nyt […]

Mikkelin kaupunkirakenneselvitysesitys ja sen pohjalta järjestetyt asukkaiden infotilaisuudet herättivät kiinnostusta mikkeliläisten keskuudessa. Enimmäkseen koulu- ja päiväkotiverkkoon keskittyvä kaupunkirakenneselvitysesitys julkistettiin 7.5. Avoimia infotilaisuuksia järjestettiin 14.–24.5. Suomenniemellä, Lähemäellä, Urpolassa, Kalevankankaalla, Sairilassa, Rantakylässä, keskustassa ja Anttolassa. Suomenniemellä toivottiin pienistä kouluista Mikkelin vahvuutta Suomenniemellä järjestetyssä infotilaisuudessa nousi asukkaiden puolesta esiin muun muassa resurssien jatkuvuus koululle ja koulukuljetusten ja koulupäivien […]

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 29.1. kaupungin ja Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen eli Mikke ry:n välistä kumppanuussopimusta. Uusi kumppanuussopimus on voimassa vuoteen 2021 saakka ja se vastaa sisällöltään ja hinnaltaan aikaisempaa sopimusta. Sopimuksessa on kuitenkin tarkennettu Mikke ry:n roolia yhtenä kaupungin strategian toteuttajana. Sopimukseen on myös lisätty ehto, että sitä tarkastellaan jatkossa vuosittain kaupunginhallituksessa talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitukselle esitetään, […]

Fujitsu Finland Oy perustaa Mikkeliin tiedonhallinnan osaamiskeskuksen. Uusi osaamiskeskus sijoittuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kampusalueelle, ja se tekee tiivistä yhteistyötä Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa. Mikkelin osaamiskeskus liittyy osaksi marraskuussa julkistettua Fujitsun dokumenttien ja sisällön hallintaan erikoistunutta osaamiskeskusta, jossa työskentelee noin sata asiantuntijaa Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Fujitsun nykyiset Etelä-Savon alueella työskentelevät henkilöt siirtyvät uuteen toimipisteeseen. […]

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.   Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva-hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on […]

Yli kolmen tuhannen asukkaan Tuppuralan kaupunginosa Mikkelissä elävöityy tänä syksynä osana Elävä kaupunki -hanketta. Tuppuralassa asukkaat saivat toivoa, mitä alueella tapahtuu. Kahden kuukauden aikana on tulossa 18 eri tapahtumaa. Kymmenen perinteistä mikkeliläistä yhdistystä laittoivat hynttyyt yhteen tarkoituksenaan lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia ja löytää uusia väestöryhmiä innostavia toimintatapoja. Elävä kaupunki -hanke alkoi toukokuussa ja on ollut mukana […]

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto aloitti tämän päivän kokouksessaan aktiivisen vuoropuhelun Mikkelin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden välillä. Konserni- ja elinvoimajaosto on kutsunut syksyn aikana konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Se myös tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu