Uutiset tagilla 'Konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 12. lokakuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimi jaoston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen. Kokouksen esityslista § 87 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikkelin Jäähalli Oy Jaosto oli kutsunut edustajat kertomaan konserniyhtiöiden tuoreimmat kuulumiset. Puhujina vierailivat Naistingin hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala ja em. yhtiöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki. § […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 21.9. Jaoston esityslistalla oli kaupunkikonsernin tilaratkaisut. Jaosto päätti, että suunniteltuja tilaratkaisuja ei toteuteta tehtyjen mallinnusten mukaisesti. Asian taustalla oli konserni- ja elinvoimajaoston päätös tilaratkaisujen mallinnuksesta helmikuulta 2021. Tuolloin jaosto päätti käynnistää kaupunkikonsernin tilaintegraatiosuunnitelman, joka tuotaisiin päätöksentekoon syksyllä 2021. Tilaratkaisujen mallinnuksen tavoitteena oli löytää toimitilasäästöjä kaupungin konserniyhtiöiden kohdalla. Suunnitelmaan […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran uudella kokoonpanollaan tiistaina 31.8. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen. Linkki kokouksen esityslistaan. Päätökset pykälittäin § 69 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2021 Jaosto päätti kokousaikataulustaan, joka on seuraava: – tiistai 21.9.2021 klo 13.00 – tiistai 12.10.2021 klo 13.00 – tiistai 16.11.2021 klo 13.00 – tiistai 14.12.2021 […]

Artikkelin kuva

Resurssitehokkuus ja uudet tilaratkaisut koskevat myös Mikkelin pääkirjastoa osana laajempaa talous- ja tulevaisuusohjelmaa. Suunnitelmissa on, että kaupungin konserniyhtiöiden eli ensisijaisesti Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toiminnat siirretään kaupungin virastotalolle kaupungintalon viereen. Tällöin virastotalolla toimiva kaupungin asiointipiste sekä konserniyhtiöiden asiakaspalvelu siirtyvät pääkirjaston tiloihin. Uusien tilojen suunnittelussa otetaan huomioon palvelujen saatavuus ja asiakaspalvelun […]

Artikkelin kuva

Kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui tänään tiistaina 8.6.2021 kautensa viimeiseen kokoukseen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli elinvoimakatsauksessaan muun muassa kaupungin yrityskehitystä sekä MikseiMikkelin palvelukokonaisuutta yrittäjille. Mikkelissä yritysmäärän kehitys on ollut positiivinen kuluvana vuonna. Alkuvuoden aikana yritysten määrän nettomuutos oli +37 yritystä. Nettomuutos on selvästi edellistä vuotta parempi. Päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäpykälässä konserni- […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 11.5. Jaosto sai kuulla toukokuun elinvoimakatsauksen, jonka selostivat kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki. Elinvoiman kannalta esillä on erityisesti ollut Geyser Batteries Oy:n akkutehtaan pilottituotantolinjan sijoittuminen Mikkeliin. Mikkelin kaupunki myös julkaisee strategiakyselyn ensi viikolla asukkaille […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 13.4. Kokouksen aluksi jaosto sai kuulla ajankohtaisen elinvoimakatsauksen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa jaostolle. Ajankohtaisimpiin elinvoima-asioihin ovat nousseet EcoSairilan Blue Economy Mikkeli -kehittämiskumppanuus, Mikkeli-Karagen toiminnan aloittaminen ja hankevolyymin keskittäminen yritysvaikuttavuuteen. Jaosto käsitteli myös kaupungin elinvoimatyön uudistamista ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9. maaliskuuta. Maaliskuun elinvoimakatsauksen jaostolle selostivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Matkailujohtaja Maisa Häkkinen esitteli jaostolle matkailun hankenäkymiä. Matkailun kannalta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, mutta Mikkelin seutu selvisi koronavuodesta pienin vaurioin kotimaan matkailussa. Samalla mökkikauppa kasvoi ja etätyön sekä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.2. Kokouksen aluksi jaosto kuuli helmikuun elinvoimakatsauksen, jonka esittelivät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Jaosto myös päätti, että kaupunginjohtaja Timo Halonen jatkaa Itärata-hankkeen ohjausryhmässä Kaupunkikonsernin tilauudistukset etenevät Kaupunkikonsernin tilaintegraation käynnistämistä jaostolle selosti tekninen johtaja Jouni Riihelä. Jaosto päätti käynnistää […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin elinvoimatyö on uudistumassa. Konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee kokouksessaan tiistaina 9.2. kaupunginjohtajan esitystä uudistuksista. Kaupunginjohtajan esitys on, että jaosto edelleen esittää kaupunginhallitukselle sitä, että kehitysyhtiö Miksei Oy jatkaa toimintaansa ja että matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä. Lisäksi esitykseen kuuluu, että kaupungille perustetaan elinvoimajohtajan virka. Elinvoimapalvelut toimisivat verkostomaisesti ja läheisessä yhteistyössä kaupungin palvelualueiden kanssa. Elinvoimapalveluiden alaisuuteen […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu