Uutiset tagilla 'Konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 4.2. kokouksessaan EcoSairila BusinessPark Oy -nimisen yhtiön perustamista. Nyt perustettavalle yhtiölle oli laadittu luonnokset yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta. Lisäksi jaostolle esiteltiin liiketoimintaan liittyviä skenaarioita. Mikkelin kaupunki on varautunut yhtiön perustamiseen vuoden 2020 talousarviossa. Asiaa olivat selvittämässä jaostolle Juha Kauppinen ja Panu Jouhkimo Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. Jaosto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksessaan 19.11. selvitystä konsernirakenteesta. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. marraskuuta ehdotettiin, että kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus. Selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Konserni- ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto päätti kokouksessaan 29.10. esittää kaupunginhallitukselle Mikalo Oy:n tytäryhtiön Asunto-osakeyhtiö Brahentornin perustamista. Suunnitteilla olevassa kiinteistössä tullaan järjestämään Essoten palveluna tehostettua ja tavallista palveluasumista sekä Mikalo Oy:n tiloissa tavallista vuokra-asumista. Tornitalo ja siihen liittyvä rakennuskompleksi sijoittuvat vanhan kasarmialueen viereen Linnanmäelle. Lisäksi jaosto keskusteli EcoSairila Business Park Oy -nimisen yhtiön perustamisesta. Asia päätettiin […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston kokous järjestettiin 1. lokakuuta. Jaosto keskusteli elinvoimaan liittyvien toimenpiteiden etenemisestä kaupungin elinvoimaryhmän toimenpidekoosteen pohjalta. Elinvoimaryhmän toimenpidekoostetta esitteli strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Toimenpidekoosteeseen kuuluvat EcoSairilan kehittämisalusta, asumisen ja kiinteistönhallinnan kehittäminen, Kalevankankaan kehittämisalusta, matkailu- ja tapahtumatoiminta sekä viestintä ja koulutus- ja kasvupalvelut. – On hienoa nähdä, miten monella osa-alueella olemme vuoden […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran kesän jälkeen.  Kokouksessa kuultiin tuoreimmat kuulumiset kaupunkikonsernin hankintatoiminnan sähköistämisestä ja päätettiin maksukorttiohjeen päivityksestä. Jaosto myös nimesi edustajat Toimintakykyiset kuntakonsernit -verkostohankkeen seminaareihin ja työpajoihin. Lisäksi jaosto käsitteli konsernirakenteen tiivistämisselvityksen toimenpiteiden toteutusta. Yhtenä toimenpiteenä on ollut konsernin tunnettuuden nostaminen. Mikkelin kaupunkikonserni esittäytyi yhteisosastolla SYKE 2019 -työelämätapahtumassa Saimaa-stadiumilla 5. syyskuuta. Konserniosastolla […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunkikonserni esittäytyy omalla osastollaan SYKE 2019 -tapahtumassa. Konsernisosastolla mukana ovat emokaupungin lisäksi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Etelä-Savon Energia, Metsäsairila, Biosairila, Etelä-Savon Pelastuslaitos, Mikalo, Mikkelin ravirata, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Otavia sekä ESEDU. Osastokonsepti on ainutlaatuinen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Mikkeli esittäytyy messuilla konsernina 11 toimijan yhteisosastolla. Osaston tavoitteena on kuvata Mikkelin moninaisuutta yhden […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti kevään viimeisen kerran tiistaina 4.6. Jaosto päätti edellisessä kokouksessaan 7.5.2019 kutsua Miksei Oy:n toimitusjohtajan ja EcoSairila-kehittämisalustan projektipäällikön esittelemään vaihtoehtoja EcoSairilan kehittämisalustan jatkokehityksestä. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi tiedoksi selvityksen asiasta ja evästi asian jatkotyöstöä kehittämisalustan toimintavaihtoehtojen valmistelussa. Asiaa käsitellään seuraavan kerran konserni- ja elinvoimajaoston iltakoulussa 10. syyskuuta jaoston kokouksen jälkeen. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on kutsunut konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Tiistaina 7.5. konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaiskatsauksen esittivät Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy. Mikkelin kaupunkikonsernin vuoden 2019 konsernipäivät järjestettiin 6.2.2019 ja 18.4.2019. Konserniyhtiöt jaettiin tiivistämisselvityksen toimenpide-esitysten pohjalta neljään ryhmään, jotka työstivät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelivät työskentelynsä tulokset […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksellään 17.12.2018 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen, jotka tulivat voimaan heti hyväksymisen jälkeen. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 20.11.2018 kokouksessaan hankintasäännön seurantaryhmän perustamisesta yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Tänään kokouksessaan konserni- ja elinvoimajaosto päätti hankintasäännön seurantaryhmän jäseneksi kutsuttavista elinkeinoelämän ja Mikkelin kaupungin edustajista. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Timo Halonen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki valmistelee uutta hankintasääntöä. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti tänään kokouksessaan pyytää lausuntoa kaupunkikonsernin uudesta hankintasäännöstä Etelä-Savon kauppakamarilta ja Mikkelin yrittäjät ry:ltä. – Edistääksemme vuoropuhelua alueen elinkeinoelämän kanssa järjestämme myös hankintasääntöön liittyvän yhteisen iltakoulun. On tärkeää käydä tätä keskustelua jo valmisteluvaiheessa, jotta uusi hankintasääntö olisi entistä mahdollistavampi, kommentoi konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso. Mikkelin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu