Uutiset tagilla 'Konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 10.5. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 60 Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa Asiaa jaostolle selosti kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakki. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti. § 61 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO Merkittiin tiedoksi. Katsauksen jaostolle antoivat Mikalon hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto piti ylimääräisen kokouksen perjantaina 29.4. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 54 Kehittämisalustojen esittely Hyväksyttiin. Kehittämisalustojen esittelytilaisuus järjestetään torstaina 12.5.2022 kello 13 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. § 55 South Savo Growth Fund -vuosikokous 6.5.2022 Merkittiin tiedoksi. Kokousedustajaksi valtuustokauden loppuun saakka nimettiin kaupunginjohtaja ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 12.4. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 44 Huhtikuun 2022 elinvoimakatsaus Elinvoimakatsauksen jaostolle piti Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki. Kyseinen elinvoimakatsaus oli uuden toimitusjohtajan ensimmäinen konserni- ja elinvoimajaostolle. Merkittiin tiedoksi. § 45 Kutsunnat 2022 – Karjalan Prikaati Jaosto nimesi kutsuntoihin Mikkelin kaupungin edustajiksi nuoriso-ohjaajat Antti […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 22.3. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 38 Nimeämispyyntö / Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr Jaosto nimesi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Pirjo Siiskosen, Ville Kivimäen ja Kim Matssonin. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Paavo Lipponen, hallintoneuvoston jäseneksi Sari Rautiainen ja hallituksen puheenjohtajaksi Timo Halonen. § 39 Konserni- ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 8.3. Jaosto muun muassa jatkoi strategisten toimenpideohjelmien valmistelua. Linkki: Kokouksen esityslista Päätökset pykälittäin § 31 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat kokouksessa strategisten toimenpideohjelmien valmistelutilannetta. Jaosto ohjeisti edelleen toimenpideohjelmien valmistelua. § 32 Ennakkokanta Kiinteistö Oy TeknoGraanin osakekauppaan Hyväksyttiin. § 33 Haukivuoren […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 22.2. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 24 Toimitusjohtajasopimuksen mallipohja Esittelijä täydensi esitystään kohtien 7 ja 9 osalta niin, että toimitusjohtajaan ei sovelleta vuosilomalakia, kuitenkin toimitusjohtajalla on täysi lomaoikeus, joka perustuu yhtiössä sovellettavaan työehtosopimukseen ja että toimitusjohtajalla on oikeus työntekijän eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. Tarvittaessa määritellään eläkelaki, jota sopimuksessa […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 8.2. Linkki kokouksen esityslistaan § 16 Ennakkokanta Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajan valintaan Jaosto antoi saamansa esittelyn perusteella Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle ennakkokannan yhtiön toimitusjohtajan valintaan. § 17 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu Kaupungin strategia-​ ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat kokouksessa strategisten toimenpideohjelmien valmistelutilannetta. Lisäksi pykälän […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti keskiviikkona 26.1. Linkki kokouksen esityslistaan § 11 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelun tilannekatsaus FCG:n konsultti Eero Laesterä antoi konserni- ja elinvoimajaostolle tilannekatsauksen Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelutilanteesta. § 12 Matkailuselvitys 2022 Keskustelun aikana Satu Taavitsainen (sd.) esitti Raimo Heinäsen (ps.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Äänestyksen jälkeen käsittelyä jatkettiin, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui kuluvana vuonna ensimmäisen kerran tiistaina 11.1. Linkki kokouksen esityslistaan Päätökset pykälittäin § 3 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulut / kevät 2022 Jaosto päätti kokoontua keväällä 2022 seuraavasti.  – keskiviikko 26.1. klo 13.00 – tiistai 8.2. klo 13.00 – tiistai 22.2. klo 13.00 – tiistai 8.3. klo 13.00 – tiistai 22.3. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 14. joulukuuta. Linkki kokouksen esityslistaan § 106 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Etelä-Savon Energia Oy Etelä-Savon Energia Oy:n tuoreimpia kuulumisia kertoivat jaostolle ESE:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Jaosto merkitsi tiedoksi saamansa katsauksen. § 107 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset / kevät 2022 Jaosto kokoontuu seuraavasti tiistaisin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu