Uutiset tagilla 'Liikenne'

Artikkelin kuva

Itärata-hanke otti jälleen askeleen eteenpäin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 20.1. itäisen Suomen raidelinjauksia. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Porvoo–Kouvola-linjauksen eli Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Itäradan raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja mahdollisesti muiden julkisyhteisöjen kanssa hankeyhtiön perustamiseksi. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Itärata-hankkeen suunnittelu ja sen rahoittaminen […]

Artikkelin kuva

Valtatien 13, Vanhan Otavantien ja Otavankadun risteykseen on valmistumassa kaksikaistainen liikenneympyrä, Johtokadun liittymään liikennevalo-ohjaus sekä jalankulku- ja pyöräliikenteelle valtatien alittava kevyen liikenteen alikulku. Liikenneympyrän etuna on edullisuus eritasoliittymään verrattuna sekä hyvä välityskyky ja liikenneturvallisuus. Karikon risteyksen liikennevalo-ohjaus päätettiin korvata liikenneympyrällä, koska risteyksen kapasiteetti on ollut ruuhkatilanteissa riittämätön. Myös Johtokadun liittymän liikenneturvallisuus ja välityskyky paranevat liikennevalo-ohjauksen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki, Liikenneturva ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hanke toteuttivat syys-lokakuussa liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä kartoittavan kyselyn. Kyselyllä kartoitettiin mikkeliläisten toimintaa liikenteessä eri kulkumuodoilla liikuttaessa, muun muassa turvalaitteiden ja -välineiden käytön sekä erilaisten liikenteeseen liittyvien toiminta- ja käyttäytymismallien osalta. Vastaajat saivat myös kertoa niistä paikoista, joissa liikennekäyttäytymisen ongelmat erityisesti korostuvat. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 275 henkilöä. LINKKI: […]

Artikkelin kuva

Keskiviikkona 11.11. otetaan Juvan Nuutilanmäen ja Kilpolan tulevien eritasoliittymien välisellä tieosuudella liikenteelle noin kolme kilometriä uutta Viitostietä. Uudella tiellä liikenne kulkee nelikaistaisena, nopeusrajoituksen ollessa 80 kilometriä tunnissa. Nuutilanmäen eritasoliittymän rakentamisen ajaksi liikenne ohjataan työkohteen ohi noin 800 metrin matkalla rinnakkaistietä pitkin. Tuhkalan suunnan liikenne yhdistetään väliaikaisen reitin kautta rinnakkaistiehen. Osuuden nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Hidas […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on liittymässä pyöräilykuntien verkostoon. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 26.10. Vuonna 1997 perustettu verkosto haluaa auttaa kuntia saavuttamaan laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet ja vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä. Pyöräilykuntien verkostoon kuuluu 117 kuntaa ja muita yhteisöjä. Verkosto tarjoaa kunnalle muun muassa tietoa ja esimerkkejä parhaista toimintamalleista, valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot, hyvät yhteydet ja vaikuttamiskanavat ministeriöihin, virastoihin […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että tunnin ilmainen pysäköinti jatkuisi keskustan alueella. Maaliskuussa aloitettu tunnin ilmainen pysäköinti päättyi syyskuun lopussa. Taustalla tunnin ilmaisessa pysäköinnissä oli yritysten toimintaedellytykset koronaviruspandemian alettua. Kokeilulla edesautettiin nopeaa asiointia keskustan yrityksissä.  Mikkelin Yrittäjät ry ja Mikkelin Keskustan Kehittämisyhdistys eli Mikke ry ovat jättäneet Mikkelin kaupungille esityksen ilmaisen tunnin pysäköinnin jatkamisesta ja muuttamisesta pysyväksi Mikkelin keskusta-alueella […]

Artikkelin kuva

Syksyn pimeät illat aloittavat myös heijastinkauden. Liikenneturvan seurantojen mukaan lähes joka toinen jalankulkija varustautui heijastimin pimeällä taajamassa liikkuessaan. Parannettavaa siis on. Pimeiden maantietaipaleiden lisäksi heijastin moninkertaistaa erottuvuuden myös taajamissa. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes joka kymmenes koki, ettei heijastimesta ole hyötyä valaistulla alueella. – Lähivaloilla ajettaessa heijastimellinen erottuu jo noin 350 metrin päästä. Ilman heijastinta erotutaan vasta […]

Artikkelin kuva

Maksuton pysäköinti loppui suunnitellusti 30.9.2020. Mikkelin kaupunki tarjosi maaliskuun lopulta lähtien tunnin ilmaisen pysäköinnin kaupunkialueen pysäköintipaikoilla.  Tunnin maksuttoman pysäköinnin toivottiin kannustavan kaupunkilaisia käyttämään keskustan palveluita joustavasti koronavirustilanteesta huolimatta. Pysäköintimaksuautomaateista poistetaan tiedotteet, joissa kerrotaan maksuttomasta tunnista.  

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki ja kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä käynnistävät liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä kartoittavan kyselyn. Kysely on jatkoa vuonna 2019 tehdylle liikenneturvallisuuskyselylle, jossa kartoitettiin liikenneympäristön turvallisuutta ja vaaranpaikkoja. LINKKI KYSELYYN Nyt toteutettavassa kyselyssä päähuomio on ihmisten omassa toiminnassa eri kulkumuodoilla liikuttaessa. Kysymykset liittyvät muun muassa turvalaitteiden ja -välineiden käyttöön, riskikäyttäytymiseen ja liikenteen ilmapiirin kehitykseen alueella. Vastaajilla on myös mahdollisuus […]

Artikkelin kuva

Mielen ja kuntoutuksen talon kaivuutyöt katkaisevat myös kevyen liikenteen läpiajon Pirttiniemenkadulla välillä Mannerheimintie-ambulanssiramppi 14. – 18.9. Ajoneuvoliikenteen läpikulku on jo poikki Mikkelin keskussairaalan rakennustöiden takia kyseisellä katuvälillä syksyyn 2022 saakka. Kaivuutöiden aikana tehdään yhdystunneli kuuman sairaalan ja mielen ja kuntoutuksen talon välille. Keskussairaalaan pääsee jalkaisin sairaalaparkin yhdyssillan kautta, sairaalan pääovesta sekä kulkemalla Porrassalmenkadulta Pirttiniemenkadulle. Päivystyksen […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu