Uutiset tagilla 'Maakunta'

Etelä-Savon maakuntaliiton Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke (ESR) kerää kyselyn avulla näkemyksiä Etelä-Savon tulevaisuudesta vuonna 2030. Kyselyssä annettuja vastauksia ja tulevaisuusvisioita hyödyntäen muodostetaan moniulotteinen, tulevaisuuden ilmiöitä ja kehityskulkuja hahmottava tulevaisuusikkuna Etelä-Savon tulevaisuuteen vuonna 2030. Tulevaisuusikkuna julkaistaan www.esavoennakoi.fi-sivustolla syksyllä 2018. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kaikki maakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneet, asuinpaikasta riippumatta. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan […]

Maakuntauudistuksen valtakunnallinen Maakunta tutuksi -kampanja käynnistyy vähitellen kevään aikana. Kampanjan tarkoituksena on parantaa kansalaisten tietoisuutta maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä kertoa tulevista maakunnista ja niiden tehtävistä ihmisten arjen näkökulmasta. Kampanja käynnistyy vähitellen keväällä ja jatkuu laajemmin syksyllä. Osana kampanjaa avataan uusi verkkosivusto, joka toimii maakunta- ja sote-uudistuksessa valtakunnallisena kansalaisviestinnän kanavana. Kampanja näkyy myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. […]

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokousti Mikkelissä 23.1. Työryhmä on yksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluryhmistä Etelä-Savossa. Valmistelutyöryhmä käsitteli muun muassa Keski-Savon ympäristötoimen henkilöstön tilannetta maakuntauudistuksessa. Kokouksessa kuultiin myös Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtavan asiantuntijan Vesa Raution sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahden tilannekatsaukset organisaatioidensa osalta. Valmistelutyöryhmä viritteli keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista tulevassa maakunnassa. Ajankohtaisista viestintäasioista esiin kokouksessa nousivat maakuntauudistuksen viestintäryhmän […]

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui Mikkelissä 19.10. Ryhmä käsitteli maakuntauudistuksen etenemistä Etelä-Savossa sekä syksyn toimeksiantoa. Valmistelutyöryhmälle asetettiin syyskuussa tehtäväksi arvioida ryhmän työskentelyn intensiteettiä ja jatkotavoitteita, valmisteluresurssin tarpeita työn tueksi ja keskeisimpiä tehtäviä seuraavalle puolelle vuodelle. Ryhmän koostamat arviot ja toiveet esitellään johtoryhmälle marraskuun alussa. Arviointiin kuuluu muun muun muassa – perustettavan maakunnan liikelaitoksen suhde ympäristöterveydenhuollon […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu