Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Mikkelin kaupungin virastotalon (Maaherrankatu 9–11) työryhmä kokoontui kolmannen kerran 12.2.2018. Työryhmässä päätetään toimenpiteistä, kuten työpaikkakäynnistä, rakennuksessa tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimenpiteistä. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta ja vastaa säännöllisestä ja ajantasaisesta viestinnästä. Sisäilmakyselyn tuloksia Virastotalon käyttäjille tehtyyn sisäilmakyselyyn vastasi 111 henkilöä. Virastotalolla työskentelee säännöllisesti yhteensä 198 henkilöä, joten vastausprosentti oli 56 %. Kyselyn […]

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä on päätynyt esittämään koululle väistötiloja kokouksessaan 20.2. Ryhmään kuuluvat vs. rehtori Pertti Hotti, vs. varajohtaja Maija Uotila, työsuojeluvaltuutettu Juha Karppinen, kunnossapitoinsinööri Jussi Hietala, terveystarkastaja Mari Pöyry, työterveyshoitaja Hanna Säämänen ja kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen. Jotta opetus Urpolan koulussa voidaan järjestää turvallisesti, työryhmä esittää, että prosessi väistötilojen etsimiseksi koko koululle käynnistetään mahdollisimman […]

Seuraavissa kohteissa on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä. Mikkelin taidemuseo, Ristimäenkatu 5 Rakennuksessa on sekä sisäilmaongelmia että tarvetta perusparannukselle ja toiminnallisille muutoksille. Kaupunki neuvottelee parhaillaan useamman osapuolen kanssa väistötiloja remontin ajaksi. Museo muuttaa keväällä 2018. Taitola (Kalevankankaan päiväkoti ja työpajat), Raviradantie 16 Rakennuksen ulkovaipasta on löytynyt epäpuhtauksia. Rakennuksessa on ilmavuotoja, joiden mukana […]

Osalla Moision käyttäjistä on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita syksyn 2017 aikana. Oireilua koettiin pääosin koulun niin sanotussa vanhassa osassa. Koululla toimii kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä, joka päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Sisäilmatyöryhmän toiminta lopetettiin viime vuoden keväällä, koska käynnissä oli rakennushankkeen valmistelu (koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella ja uudemman […]

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on todennut sisäilmatutkimuksen tulosten pohjalta, että Peitsarin koulurakennuksessa havaitut puutteet vaativat laajamittaisia korjauksia, joiden suunnittelu vaatii perusteellisen hankesuunnittelun sekä normaalin rakennushankkeen eri vaiheet. Terveysvalvonta on todennut sisäilmatutkimusten tulosten perusteella, että koululla esiintyy terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Välitöntä vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ole. Tilapalvelut on esittänyt terveysvalvonnalle 10.1.2018 selvityksen toimista, joihin se […]

Viime aikojen verkkokeskustelu liittyen Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilmaongelmiin on ollut aktiivista. Mikkelin kaupunki on ryhtynyt tehostamaan sisäilmaviestintäänsä, jotta tarvittava tieto olisi nopeasti ja helposti löydettävissä verkossa ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Viestintä pyrkii tarjoamaan ulospäin sitä samaa tietoa, jota saavat esimerkiksi koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten vanhemmat ja kiinteistöissä työskentelevä henkilökunta. Ennen tiedottaminen on […]

1. Koneellinen ilmanvaihto pilaa rakennuksen Kyllä ja ei. Oikein toimiva ja tasapainotettu koneellinen ilmanvaihto pitää rakennuksen kunnossa. Ihmisen tuottama hiilidioksidi, kosteus ja bakteerit sekä rakennuksesta tavanomaisesti aiheutuvat epäpuhtaudet on tuuletettava ulos. Ilmanvaihto on suhteutettava toimintaan: mitä enemmän kuormitusta, sitä enemmän ilmaa on vaihdettava. Painovoimaisena ilmanvaihto ei välttämättä riitä epäpuhtauksien ja kosteuden poistamiseen, ja kosteus siirtyy […]

Oheisessa kuvassa on kuvattuna Mikkelin kaupungin sisäilmatoimintamalli. Kuva isompana

Tämä tiedote on kooste aikaisemmista Urpolan koulun sisäilmatyöryhmän tiedotteista, joita on lisäksi pyritty tarkentamaan tämänhetkisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Urpolan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 10.4.2017. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta. Urpolan koulun luokkiin on tehty sisäilmatutkimuksia kesällä 2017 sekä tarkentavia lisätutkimuksia vuoden 2017 loppupuolella. […]

Peitsarin koulun sisäilmatyöryhmä on tiedottanut oppilaiden vanhempia ja henkilökuntaa koulurakennuksen sisäilmasta. Osalla Peitsarin koulun opettajista ja oppilaista on esiintynyt oireita, pääasiallisesti ärsytysoireita. Oireilun johdosta kiinteistössä tehdyt sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet vuoden 2017 lopulla. Löydösten perusteella Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden terveysvalvonta toteaa lausunnossaan, että Peitsarin koulussa esiintyy terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Välitöntä vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ole. […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu