Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 21.1.2020. Päiväkodilla on suoritettu mineraalivillakuitumittauksia sisäilmasta kahden viikon kertymäajan perusteella. Yhden näytteen kuitupitoisuus ylitti toimenpide-/ohjearvorajan ja yhden näytteen kuitupitoisuus asettuu toimenpiderajalle. Muissa näytteissä kuitupitoisuus oli alle toimenpiderajan. Tilassa, missä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan, tehtiin tutkimusaikana LVI-asennustöitä. Tällä on ollut vaikutusta mittaustulokseen. Ristiinan päiväkodilla suoritettiin sisäilmaolosuhteiden seurantaa tammikuussa 2020. Mittausten perusteella kiinteistön lämpötiloissa, […]

Artikkelin kuva

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 14.12.2019. Koulun niin sanotun kivikoulun puolella osalla tilojen käyttäjistä oireilu on jatkunut edelleen. Koulussa on käytössä ilmanpuhdistimia, mutta osa käyttäjistä ei koe saavansa näistä toivottua apua. Kivikoulun ilmanvaihtojärjestelmissä oli aiemmin puutteita, jotka vaikuttivat sisäilman laatuun heikentävästi. Viat korjattiin loppuvuoden 2019 aikana. Vielä ei ole havaittu, että korjauksilla olisi ollut vaikutuksia käyttäjien oireiluun. […]

Artikkelin kuva

Urpolan koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukselle, vanhalle kasarmialueelle. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 20. tammikuuta. Etelä-Savon kampuskiinteistöt ja Mikkelin kaupunki tekevät sopimuksen tilojen vuokraamisesta yhteensä hintaan 34 965 euroa kuukaudessa. Urpolan koulun väistötilat tulevat sijaitsemaan kampuksen N-rakennuksen B- ja C-osissa sekä siirrettävissä parakeissa. Oppilaat ruokailevat Kasarmiinan tiloissa. Urpolan koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista ja se puretaan. Uusi Urpolaan rakennettava […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitukselle esitetään, että Urpolan koulu siirtyy väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukselle syksyllä 2020. Etelä-Savon kampuskiinteistöt on tehnyt Mikkelin kaupungille tarjouksen tilojen vuokraamisesta hintaan 34 965 euroa kuukaudessa. Urpolan koululle on suunniteltu väistötilat kampuksen N-rakennuksen B- ja C-osiin sekä siirrettäviin väistötiloihin. Rakennuksen yhteyteen rakennettaisiin välituntipiha. Oppilaiden ruokapalvelu toimisi Xamkin Kasarmiinan tiloissa. Urpolan koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista ja […]

Artikkelin kuva

Rantakylän koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 22. marraskuuta. Niin sanotun kivikoulun puolella osalla tilojen käyttäjistä oireilu on jatkunut edelleen, vaikka koulun tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimia. Kivikoulun puolella on havaittu ilmanvaihtojärjestelmissä puutteita, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman laatuun heikentävästi. Nyt viat on korjattu. Toimenpiteiden vaikutuksia koulun käyttäjien oireiluun seurataan. Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 kokouksessaan, että Rantakylän kivikoulun kellarikerroksessa sijaitsevan teknisen […]

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 15.10.2019. Osa päiväkodin käyttäjistä kokee saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Päiväkodin ilmanvaihtokanavisto on nuohottu kesällä 2019. Nuohouksen aikana havaittiin ilmanvaihtojärjestelmissä vikoja ja puutteita sekä asennusvirheitä, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman laatuun heikentävästi. Nyt nämä viat on pääosin korjattu ja ilmanvaihto on säädetty ja tasapainotettu. Päiväkodilla suoritetaan alkutalven aikana lämpötilamittauksia ja mineraalivillakuitumittauksia sisäilmasta. Seuraavan […]

Artikkelin kuva

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 14.10.2019. Yhtenäiskoulun niin sanotun kivikoulun puolella osa tilojen käyttäjistä on kokenut saavansa oireita koulun tiloissa. Tutkimuksessa useamman eri tekijän on todettu vaikuttavan koulun sisäilman laatuun. Kiinteistössä on rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi ja ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin pieniä puutteita suodatuksessa. Kiinteistössä oli myös runsasta yläpölykertymää. […]

Artikkelin kuva

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 18.9. Osa päiväkodin käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin tiloissa. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista. Päiväkodin ylipaineistuksen toimivuus on varmistettu kahden viikon seurantamittausjaksolla toukokuussa. Päiväkodissa on käytössä ilmanpuhdistimia. Lisäksi päiväkodista poistetaan ylimääräistä tavaraa siivouksen helpottamiseksi. Yhdelle päiväkodin hoitoryhmälle etsitään väistötiloja […]

Artikkelin kuva

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 4. syyskuuta. Osa Rantakylän koulun käyttäjistä on kokenut saavansa oireita sisäilmasta niin sanotun kivikoulun puolella. Kivikoulu ei ole ollut viimeisimmän peruskorjauksen piirissä. Mikkelin kaupungin terveysvalvonnan lausunnon mukaan Rantakylän kivikoulussa on terveyshaitta, joka täytyy poistaa. Mikäli korjaukset tehdään kohtuullisessa ajassa ja suojaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, ei terveydensuojeluviranomaisen asettamia käyttörajoituksia tarvita. Kaupunginhallitus päätti […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki tiedottaa sisäilmaongelmiin liittyvistä asioista kaupungin nettisivuilla. Mikäli kaupungin omistamassa rakennuksessa tulee oireiluilmoituksia, otetaan asia heti tutkittavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa asiaa kartoittaa kaupungin sisäilma-asiantuntija. Mikäli rakennuksen kartoituksessa selviää ilmeinen, rajattu vaurio, se korjataan. Mikäli oireilevien henkilöiden määrä on suuri tai rakennuksessa on lisätutkimuksia vaativia tekijöitä, perustetaan kiinteistökohtainen moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Kiinteistön sisäilmatyöryhmään kuuluvat yksikön esimies, käyttäjien […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu