Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Mikkelin kaupungin sisäilmatyöryhmä on kokoustanut ensimmäisen kerran vuoden 2019 aikana. Sisäilmatyöryhmä kertasi ajankohtaiset sisäilma-asiat, sisäilmakohteet ja niissä tehtävät toimenpiteet sekä keskusteli sisäilmaviestinnästä. Sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti. Tarvittavat sisäilmaan liittyvät toimenpiteet myös etenevät suunnitellusti. Mikkelin kaupungin sisäilmaviestintää toteuttavat yhteistyössä tilapalvelut ja kaupungin viestintätiimi. Sisäilmaan liittyvät tiedotteet ja uutiset ovat löydettävissä osoitteessa mikkeli.fi/sisailma. Kaupungin sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana jatkaa kiinteistöjohtaja […]

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 16.1.2019. Norpanhovin päiväkodissa Anttolassa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta, on suositellut muun muassa poistamaan rakennuksesta tiettyjä riskirakenteita sekä tekemään toimenpiteitä rakenteiden tiiveyden parantamiseksi. Terveysvalvonnan näkökulmasta päiväkodin olosuhteissa ei kuitenkaan ole havaittavissa tekijöitä, joiden perusteella päiväkodin tilojen käyttöä tulisi rajoittaa tässä vaiheessa. Sisäilmatyöryhmän kokouksessa päätettiin, […]

Kaarisillan päiväkodin kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui 15.1.2019. Kaarisillan päiväkodissa Mikkelin Savisillassa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Päiväkodin salaojat on kuvattu joulukuun aikana. Kuvausten perusteella salaojien kunnossa ei ole huomautettavaa. Salaojiin tehdään vielä joitakin tarkastuksia, kunhan maaperä on sulanut. Lisäksi päiväkodilla tehtiin lämpötilamittauksia tammikuun alussa. Lämpötilat ovat raja-arvojen puitteissa. Päiväkodissa tarkastetaan vielä joidenkin tilojen […]

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 9.1.2019. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta. Päiväkodin käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita päiväkodin tiloissa. Päiväkodin ilmanvaihto on säädetty lievästi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ylipaineistamisella varmistetaan, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista. Rakennuksessa tehdään kaksi viikkoa kestävä paine-eromittaus sisä- ja […]

Seuraavissa Mikkelin kaupungin kiinteistöissä on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä. Urpolan koulu, Rinnekatu 8 Kohteessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Eniten oireilevat kolme ryhmää ovat siirtyneet väistötilaan läheiselle Valteri-koululle. Uuden eteläisen aluekoulun hankesuunnittelu on käynnissä. Koulussa on tehty muun muassa tiivistyskorjauksia, alakattojen yläpuoliset puhdistukset ja pölysidontamaalauksia. Rakennuksen ilmanvaihto on säädetty ulkoilmaan nähden tasapainoiseksi. Norpanhovin […]

Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 20.12.2018. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Koulun käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Paikalla on tehty sisäilmatutkimus alkuvuodesta 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti kiinteistön sisäilman laatuun. Tutkimuksen pohjalta havaittuja yksittäisiä puutteita on jo osin korjattu […]

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 27.11.2018. Urpolan koulussa on syyslomalla suoritettu alakattojen yläpuoliset puhdistukset sekä käytävätilojen tiivistykset ja pölynsidontamaalaukset. Alakerran käytävän mattoa ei ehditty vaihtaa syysloman aikana. Työ pyritään suorittamaan joululomalla. Koulussa tehtiin syyskuun aikana rakenteiden tiiveysmittauksia ja selvittiin mahdollisia ilmavuotoreittejä lämpökamerakuvauksin sekä merkkiainekokein. Mittausten tarkoituksena oli varmistaa korjaustöiden onnistuminen. Näiden mittausten perusteella havaittiin, että tiivistyskorjaukset […]

Sairilan koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui 19.11.2018. Terveysvalvonnan ja tilapalvelujen edustajat tekivät marraskuussa Sairilan koulussa katselmuksen, jossa tarkasteltiin ilmanvaihdon toimintaa, mitattiin lämpötiloja sekä hiilidioksidia ja arvioitiin sisäilman laatua aistinvaraisin havainnoin. Tuossa katselmuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita, jotka vaikuttaisivat heikentävästi sisäilman laatuun. Katselmuksen jälkeen muun muassa koulun lämpötiloja on säädetty sekä siivoukseen on kiinnitetty enemmän huomioita. Sairilan […]

Anttolan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä.  Edellisen kerran sisäilmatyöryhmän toiminta on päättynyt helmikuussa 2017. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Anttolan koulun käyttäjistä osa on kokenut saavansa oireita Anttola-talolla. Anttola-talolla on tehty sisäilmatutkimus alkuvuodesta 2018. Tutkimuksissa ei havaittu mitään yksittäistä isompaa tekijää, joka vaikuttaisi oleellisesti kiinteistön sisäilman […]

Kaarisillan päiväkodille on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Kaarisillan päiväkodissa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Keväällä 2018 esikoulun lepohuoneessa ja henkilökunnan työtilassa havaittiin kosteusvaurio. Tämä vaurio on korjattu kesän 2018 aikana. Päiväkodissa tehdään joitakin rakenteellisia selvityksiä lähinnä rakennuksen ulkopuolella. Sisätiloissa […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu