Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi. Korjaustapana on tiivistyskorjaus, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohdat tiivistetään. Samoin rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot tiivistetään ja kuitulähteet poistetaan tai käsitellään sidonta-aineella. Korjaustöiden aikataulussa varauduttiin siihen, että työt eivät valmistuisi koulun kesäloman aikana, vaan niitä jouduttaisiin osaksi jatkamaan syksyllä […]

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyörymä kokoontui 28.5.2018. Kokouksessa läpikäytiin tilannetta sekä sovittiin jatkotoimenpiteistä. Rakennuksessa on havaittu puutteita ja vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan. Rakennus vaatii joko korjaustoimenpiteitä tai uudet korvaavat tilat. Lopullisen päätöksen korjaustavasta tai uudisrakennuksesta tekee kaupunginvaltuusto. Mikäli vaihtoehtona päädytään uudisrakennukseen, nykyinen rakennus ylipaineistetaan uudiskohteen rakentamisen ajaksi, jolloin sisäilmaan ei pääse mahdollisia epäpuhtauksia. Rakennuksessa olevat […]

Mikkelin kaupunkirakenneselvitysesitys ja sen pohjalta järjestetyt asukkaiden infotilaisuudet herättivät kiinnostusta mikkeliläisten keskuudessa. Enimmäkseen koulu- ja päiväkotiverkkoon keskittyvä kaupunkirakenneselvitysesitys julkistettiin 7.5. Avoimia infotilaisuuksia järjestettiin 14.–24.5. Suomenniemellä, Lähemäellä, Urpolassa, Kalevankankaalla, Sairilassa, Rantakylässä, keskustassa ja Anttolassa. Suomenniemellä toivottiin pienistä kouluista Mikkelin vahvuutta Suomenniemellä järjestetyssä infotilaisuudessa nousi asukkaiden puolesta esiin muun muassa resurssien jatkuvuus koululle ja koulukuljetusten ja koulupäivien […]

Mikkeli uusii perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä. Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Samalla tiivistetään kouluverkkoa. Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan. Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, […]

Kaupunkirakenneselvitysesityksessä käy ilmi, että Mikkelin kaupunki on tiivistämässä kouluverkkoaan. Useita kouluja lakkautetaan ja yhdistetään. Taustalla on muun muassa pyrkimys korvata sisäilmaongelmaiset, elinkaarensa päätöksessä olevat tilat terveillä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuneilla tiloilla. Kouluinvestoinnit ovat noin 34 miljoonaa euroa. Lähtökohtana kouluverkon uudistamiselle on oppilaan oman lähikoulun määräytyminen. Tavoitteena on, että alakoulut ovat vähintään 150 oppilaan kouluja. Tiivistelmä […]

Essote tiedottaa, että nuorten seitsenpaikkainen vastaanottokoti Havurinne on muuttanut Riistiinan Pellosniemeltä väistötiloihin Mikkeliin. Sisäilmaongelmien takia siirtymään joutunut vastaanottokoti tulee sijaitsemaan väistötiloissa osoitteessa Jääkärinkatu 10 A ainakin vuoden 2019 alkupuolelle saakka. Työ vastaanottokodissa painottuu intensiiviseen perhekuntoutukseen nuorten ja perheiden tuen tarpeista riippuen. Työtä tehdään tiiviisti monialaisen verkoston kanssa.    

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 26.4. koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista johtuvan väistötilojen tilanteen. Kuluneen lukuvuoden aikana sisäilmongelmia on ilmennyt useammassa päiväkodissa ja koulussa. Korjaustoimenpiteiden ajaksi on yleensä siirrytty väistötiloihin, ellei korjattavaa aluetta ole pystytty eristämään siinä määrin, että toiminta voi turvallisesti jatkua. Väistötiloihin ovat jo siirtyneet Kalevankankaan päiväkoti (siirtokelpoiset tilaelementit), Anttolan yhtenäiskoulu (siirtokelpoiset […]

Mikkelin kaupungille on perustettu uusi virkanimike. Tilapalvelut hakee sisäilma-asiantuntijaa vakinaiseen virkaan. Sisäilma-asiantuntija toimii tilapalveluiden ylläpitotiimissä vastaten rakennusten terveellisyyteen liittyvistä asioista. Sisäilma-asiantuntijan työ edellyttää perehtyneisyyttä rakennusten sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Sisäilma-asiantuntija koordinoi rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia, osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa […]

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on valmistelemassa kilpailutusta päiväkodin väistötilojen hankkimiseksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että kaupunki hankkii väistötilat vuokrattavina siirtokelpoisina tilaelementteinä, jotka sijoitetaan Rantakylän koulun yhteyteen. Osoitteessa Sokkalantie 25 sijaitseva päiväkodin kiinteistö on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omistuksessa. Seurakunta on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2018. Rakennuksessa on sisäilmaongelmia. Päiväkodin väistötilat on tarkoitus sijoittaa Rantakylän yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliin jäävälle hiekkakentälle, osoitteeseen […]

Moision koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä totesi helmikuussa, että Moision koulun vanhalle puuosalle ei ole tarpeellista enää tehdä uusia tutkimuksia, vaan tilalle tarvitaan uusia terveellisiä tiloja. Aiempien selvitysten ja tutkimuksien pohjalta on syytä olettaa, että puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tutkimuksien perusteella vanhan osan tiloista on luovuttava ja tilalle […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu