Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Kaarisillan päiväkodille on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Kaarisillan päiväkodissa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Keväällä 2018 esikoulun lepohuoneessa ja henkilökunnan työtilassa havaittiin kosteusvaurio. Tämä vaurio on korjattu kesän 2018 aikana. Päiväkodissa tehdään joitakin rakenteellisia selvityksiä lähinnä rakennuksen ulkopuolella. Sisätiloissa […]

Sairilan koulun sisäilmatyöryhmä tiedottaa. Sairilan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 17.10.2018. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta. Sairilan koulussa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita koulun sisäilmasta. Terveysvalvonnan ja tilapalveluiden edustajat tekevät marraskuun aikana Sairilan koulussa katselmuksen, jonka perusteella päätetään onko koulussa tarpeellista tehdä […]

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä tiedottaa. Norpanhovin päiväkodilla toimii kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta. Norpanhovin päiväkodissa osa käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Tiloissa on todettu terveyshaitan riskiä nostavia tekijöitä, esimerkiksi mineraalivillakuituja sisäilmassa ja ilmavuotoja rakenteista. Lisäksi päiväkodissa on riskirakenteita. Keittiön lattiasta on löytynyt aikaisemmin […]

Seuraavissa kohteissa on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä. Moision koulu, Kyläkouluntie 2 Kohteeseen on perustettu moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Rakennuksen vanhimman osan toiminnot siirretään väistötiloihin koulun pihaan rakennettaviin väliaikaistiloihin vuodenvaihteen tienoilla. Uudemmalla osalla toiminta jatkuu, kunnes uusi eteläinen aluekoulu (Urpola) valmistuu ja Moision koulun toiminnot siirtyvät sinne. Urpolan koulu, Rinnekatu 8 Kohteessa toimii moniammatillinen […]

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyöryhmä tiedottaa seuraavaa. Suksimäen päiväkodille on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä maaliskuussa 2018. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta. Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 81 puoltaa Suksimäen päiväkodin tilojen korvaamista uudisrakennuksella, johon yhdistetään alueen kaksi muuta yksikköä. Kesän aikana päiväkodin ilmanvaihto on säädetty […]

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä tiedottaa seuraavaa. Urpolan koululle perustettiin kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 10.4.2017. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta. Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi. Korjaustapana oli tiivistyskorjaus, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohdat tiivistettiin. Samoin rakenteiden […]

Kaupunkiympäristölautakunta on varannut kokonaisen kokouksen Urpolan koulun asialle 20.9. Urpolan koulun luokkien tiivistyskorjaukset sekä rakennuksen ylipaineistus saatiin tehtyä kesän aikana. Lautakunnan päätöksen mukaan korjaustoimenpiteiden vaikutuksia sisäilmaongelmiin seurataan ja tulokset otetaan huomioon rakennushankkeen ja siihen liittyvien väistötilaratkaisujen suunnittelussa.   Kokouksen esitystekstissä todetaan, että henkilökunnan ja oppilaiden oireilu on vähentynyt tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Koululla tehdään suppea sisäilmastokysely sekä […]

Anttola-talolla on havaittu pieni vesivuoto rakennuksen idän puoleisella sivustalla. Lumiesteen kiinnitysruuvin kautta on päässyt vuotamaan vettä yläpohjaan sekä sisälle kirjaston tilaan. Korjaustyö vesikatolla on tehty niin, ettei vettä pääse enää tihkumaan. Kuivaustyöt sekä vahingon laajuuden kartoittaminen ovat käynnissä. Tässä vaiheessa vaikuttaa, että vuotaneen veden määrä on pieni, eikä korjaustyöllä ole merkittävää vaikutusta talon toimintaan. Kastuneet […]

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi. Korjaustapana on tiivistyskorjaus, jossa luokkatilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohdat tiivistetään. Samoin rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavuodot tiivistetään ja kuitulähteet poistetaan tai käsitellään sidonta-aineella. Korjaustöiden aikataulussa varauduttiin siihen, että työt eivät valmistuisi koulun kesäloman aikana, vaan niitä jouduttaisiin osaksi jatkamaan syksyllä […]

Suksimäen päiväkodin sisäilmatyörymä kokoontui 28.5.2018. Kokouksessa läpikäytiin tilannetta sekä sovittiin jatkotoimenpiteistä. Rakennuksessa on havaittu puutteita ja vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen sisäilmaan. Rakennus vaatii joko korjaustoimenpiteitä tai uudet korvaavat tilat. Lopullisen päätöksen korjaustavasta tai uudisrakennuksesta tekee kaupunginvaltuusto. Mikäli vaihtoehtona päädytään uudisrakennukseen, nykyinen rakennus ylipaineistetaan uudiskohteen rakentamisen ajaksi, jolloin sisäilmaan ei pääse mahdollisia epäpuhtauksia. Rakennuksessa olevat […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu