Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Artikkelin kuva

Seuraavissa Mikkelin kaupungin kiinteistöissä on käynnissä tai on tulossa merkittäviä sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä. Ristiinan päiväkoti, Brahentie 54 Osa päiväkodin käyttäjistä on kokenut saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Päiväkodille on perustettu sisäilmatyöryhmä. Kaupunginhallitus päättänyt, että Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella. Uusi päiväkoti on valmis loppuvuodesta 2022. Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9–11 Henkilökunnalla on ollut sisäilmaongelmaan […]

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui toukokuun alussa. Kokouksessa käsiteltiin hankesuunnittelun tilannetta sekä terveysvalvonnan antamaa lausuntoa Ristiinan päiväkodista. Terveysvalvonnan lausunnon mukaan rakennuksessa on vaurioita, jotka edellyttävät korjaamista tai terveyshaitta tulee muulla tavoin estää. Välitöntä väistötarvetta ei ole eikä sulkemista vaadita. Korjaukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja haittoja on vähennettävä, jos tiloissa oleskellaan ennen toimenpiteiden aloittamista. Rakennukseen tuodaan ilmanpuhdistimia […]

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodissa on koettu sisäilmahaittaan viittaavaa oireilua. Kiinteistöön on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä vuonna 2019. Rakennuksessa tehtiin joulukuussa 2020 sisäilmaselvitys, jonka pohjalta saatiin kokonaisvaltainen kuva sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Selvitys kattoi ainoastaan rakennustekniikan, koska ilmanvaihdon toimivuudesta on tehty erillinen selvitys vuoden 2019 säätötöiden yhteydessä. Sisäilmaselvityksen perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, […]

Artikkelin kuva

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 27.10.2020. Kokouksen aiheena oli lakkauttaa sisäilmatyöryhmän toiminta. Urpolan koulu muutti syyslukukauden 2020 alussa väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampusalueelle. Koulu toimii kampusalueella N-rakennuksessa sekä siirtokelpoissa tilaelementeissä. Väistötiloissa ei ole enää esiintynyt kuin yksittäisillä henkilöillä sisäilmaoireiluja, joten sisäilmatyöryhmän toiminta lopetettiin. Urpolan koululla havaittiin alun perin sisäilmaongelma keväällä 2017. Tutkimuksissa paljastui, että merkittävimmät yksittäiset sisäilmaa heikentävät […]

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 21.1.2020. Päiväkodilla on suoritettu mineraalivillakuitumittauksia sisäilmasta kahden viikon kertymäajan perusteella. Yhden näytteen kuitupitoisuus ylitti toimenpide-/ohjearvorajan ja yhden näytteen kuitupitoisuus asettuu toimenpiderajalle. Muissa näytteissä kuitupitoisuus oli alle toimenpiderajan. Tilassa, missä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan, tehtiin tutkimusaikana LVI-asennustöitä. Tällä on ollut vaikutusta mittaustulokseen. Ristiinan päiväkodilla suoritettiin sisäilmaolosuhteiden seurantaa tammikuussa 2020. Mittausten perusteella kiinteistön lämpötiloissa, […]

Artikkelin kuva

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 14.12.2019. Koulun niin sanotun kivikoulun puolella osalla tilojen käyttäjistä oireilu on jatkunut edelleen. Koulussa on käytössä ilmanpuhdistimia, mutta osa käyttäjistä ei koe saavansa näistä toivottua apua. Kivikoulun ilmanvaihtojärjestelmissä oli aiemmin puutteita, jotka vaikuttivat sisäilman laatuun heikentävästi. Viat korjattiin loppuvuoden 2019 aikana. Vielä ei ole havaittu, että korjauksilla olisi ollut vaikutuksia käyttäjien oireiluun. […]

Artikkelin kuva

Urpolan koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyvät väistötiloihin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukselle, vanhalle kasarmialueelle. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 20. tammikuuta. Etelä-Savon kampuskiinteistöt ja Mikkelin kaupunki tekevät sopimuksen tilojen vuokraamisesta yhteensä hintaan 34 965 euroa kuukaudessa. Urpolan koulun väistötilat tulevat sijaitsemaan kampuksen N-rakennuksen B- ja C-osissa sekä siirrettävissä parakeissa. Oppilaat ruokailevat Kasarmiinan tiloissa. Urpolan koulu on kärsinyt sisäilmaongelmista ja se puretaan. Uusi Urpolaan rakennettava […]

Artikkelin kuva

Rantakylän koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 22. marraskuuta. Niin sanotun kivikoulun puolella osalla tilojen käyttäjistä oireilu on jatkunut edelleen, vaikka koulun tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimia. Kivikoulun puolella on havaittu ilmanvaihtojärjestelmissä puutteita, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman laatuun heikentävästi. Nyt viat on korjattu. Toimenpiteiden vaikutuksia koulun käyttäjien oireiluun seurataan. Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 kokouksessaan, että Rantakylän kivikoulun kellarikerroksessa sijaitsevan teknisen […]

Artikkelin kuva

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 15.10.2019. Osa päiväkodin käyttäjistä kokee saavansa oireita päiväkodin sisäilmasta. Päiväkodin ilmanvaihtokanavisto on nuohottu kesällä 2019. Nuohouksen aikana havaittiin ilmanvaihtojärjestelmissä vikoja ja puutteita sekä asennusvirheitä, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman laatuun heikentävästi. Nyt nämä viat on pääosin korjattu ja ilmanvaihto on säädetty ja tasapainotettu. Päiväkodilla suoritetaan alkutalven aikana lämpötilamittauksia ja mineraalivillakuitumittauksia sisäilmasta. Seuraavan […]

Artikkelin kuva

Rantakylän yhtenäiskoulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 14.10.2019. Yhtenäiskoulun niin sanotun kivikoulun puolella osa tilojen käyttäjistä on kokenut saavansa oireita koulun tiloissa. Tutkimuksessa useamman eri tekijän on todettu vaikuttavan koulun sisäilman laatuun. Kiinteistössä on rakennusajalle tyypillisiä rakenneratkaisuja, jotka ovat osittain vaurioituneet. Lisäksi kiinteistössä oli ilmavuotoja rakenteiden läpi ja ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin pieniä puutteita suodatuksessa. Kiinteistössä oli myös runsasta yläpölykertymää. […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu