Uutiset tagilla 'Sisäilma'

Mikkeli uusii perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä. Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Samalla tiivistetään kouluverkkoa. Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan. Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, […]

Kaupunkirakenneselvitysesityksessä käy ilmi, että Mikkelin kaupunki on tiivistämässä kouluverkkoaan. Useita kouluja lakkautetaan ja yhdistetään. Taustalla on muun muassa pyrkimys korvata sisäilmaongelmaiset, elinkaarensa päätöksessä olevat tilat terveillä ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuneilla tiloilla. Kouluinvestoinnit ovat noin 34 miljoonaa euroa. Lähtökohtana kouluverkon uudistamiselle on oppilaan oman lähikoulun määräytyminen. Tavoitteena on, että alakoulut ovat vähintään 150 oppilaan kouluja. Tiivistelmä […]

Essote tiedottaa, että nuorten seitsenpaikkainen vastaanottokoti Havurinne on muuttanut Riistiinan Pellosniemeltä väistötiloihin Mikkeliin. Sisäilmaongelmien takia siirtymään joutunut vastaanottokoti tulee sijaitsemaan väistötiloissa osoitteessa Jääkärinkatu 10 A ainakin vuoden 2019 alkupuolelle saakka. Työ vastaanottokodissa painottuu intensiiviseen perhekuntoutukseen nuorten ja perheiden tuen tarpeista riippuen. Työtä tehdään tiiviisti monialaisen verkoston kanssa.    

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 26.4. koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista johtuvan väistötilojen tilanteen. Kuluneen lukuvuoden aikana sisäilmongelmia on ilmennyt useammassa päiväkodissa ja koulussa. Korjaustoimenpiteiden ajaksi on yleensä siirrytty väistötiloihin, ellei korjattavaa aluetta ole pystytty eristämään siinä määrin, että toiminta voi turvallisesti jatkua. Väistötiloihin ovat jo siirtyneet Kalevankankaan päiväkoti (siirtokelpoiset tilaelementit), Anttolan yhtenäiskoulu (siirtokelpoiset […]

Mikkelin kaupungille on perustettu uusi virkanimike. Tilapalvelut hakee sisäilma-asiantuntijaa vakinaiseen virkaan. Sisäilma-asiantuntija toimii tilapalveluiden ylläpitotiimissä vastaten rakennusten terveellisyyteen liittyvistä asioista. Sisäilma-asiantuntijan työ edellyttää perehtyneisyyttä rakennusten sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Sisäilma-asiantuntija koordinoi rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia, osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa […]

Mikkelin kaupungin tilapalvelut on valmistelemassa kilpailutusta päiväkodin väistötilojen hankkimiseksi. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että kaupunki hankkii väistötilat vuokrattavina siirtokelpoisina tilaelementteinä, jotka sijoitetaan Rantakylän koulun yhteyteen. Osoitteessa Sokkalantie 25 sijaitseva päiväkodin kiinteistö on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omistuksessa. Seurakunta on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2018. Rakennuksessa on sisäilmaongelmia. Päiväkodin väistötilat on tarkoitus sijoittaa Rantakylän yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliin jäävälle hiekkakentälle, osoitteeseen […]

Moision koulun kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä totesi helmikuussa, että Moision koulun vanhalle puuosalle ei ole tarpeellista enää tehdä uusia tutkimuksia, vaan tilalle tarvitaan uusia terveellisiä tiloja. Aiempien selvitysten ja tutkimuksien pohjalta on syytä olettaa, että puuosassa on rakenteellisia puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi. Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tutkimuksien perusteella vanhan osan tiloista on luovuttava ja tilalle […]

Kaupunginhallitus päätti 6.3. kokouksessaan muuttaa kunnossapitoinsinöörin viran sisäilma-asiantuntijan viraksi.  Sisäilma-asiantuntija vastaa jatkossa rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksien koordinoinnista sekä osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa suunnitelmien toimivuutta sekä työmaa-aikaista kosteudenhallintaa. Kaikki sisäilma-asioihin liittyvät Mikkelin kaupungin tiedotteet on koottu tänne (klikkaa linkkiä).

Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee 12.3. taidemuseon väliaikaisten tilojen sijoittumista. Esityksenä on, että kaupunki vuokraa tilat Kauppakeskus Akselista. Sisäilmaongelmista (kosteusongelmat), heikosta talotekniikasta ja huonosti toimivista tiloista kärsinyt taidemuseon käyttämä niin sanottu graniittitalo (kuvassa) on suljettu ja odottaa kunnostusta. Kaupungin omistamista, vapaana olevista kiinteistöistä ei löytynyt mitat täyttävää kokonaisuutta. Kaupunki on neuvotellut neljän eri kauppakeskuksen kanssa mahdollisuudesta sijoittaa […]

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä päätyi esittämään koululle väistötiloja kokouksessaan 20.2. Mikkelin kaupungin tilapalvelut tiedottaa, että Urpolan koulun korjaustyöt on alunperin suunniteltu tehtäväksi vaiheittain, niin ettei väistötiloja tarvita koulun ulkopuolelta. Kahden luokkatilan korjaukset ovat parhaillaan käynnissä ja niiden valmistuttua on mahdollista käynnistää seuraavien tilojen kunnostustoimenpiteet. Kesän aikana korjauksia pystytään tekemään suuremmassa mittakaavassa. Korjauksen vaiheistus ja laajuus tulee […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu