Uutiset tagilla 'Strategia'

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa. Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle, mikkeliläisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019. Mikkelin kaupunki haluaa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista […]

Mikkelin kaupungin uuden kaupunkistrategian työstäminen on loppusuoralla. Strategiaesittelystä pyydetään keskeisten sidosryhmien lausunnot toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen kokouksessaan 4. kesäkuuta, jonka jälkeen ohjelmakokonaisuuden sisältöä esitellään tarkemmin. Strategian merkittävimmät elementit eli strategiset ohjelmat on tehty virkamiesvalmisteluna keskeisten sidosryhmien kanssa. Alustava esitys ohjelmista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Strategisten ohjelmien lisäksi strategia kattaa myös osiot kaupungin taloudesta, […]

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Mikkelin tulevaisuuteen! Vastaa tästä (klikkaa!) Mikkelin kaupunki on laatinut uuden strategian meneillään olevalle valtuustokaudelle eli seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Strategia on tärkein kaupungin toimintaa ohjaava yleinen linjaus. Strategian valmistelussa halutaan kuulla asukkaiden ja kaikkien yhteistyötahojen asiantuntemusta Mikkelin tulevaisuuden rakentamiseksi. Näkemyksesi on tärkeä, olitpa sitten asukas, luottamushenkilö, kaupungin työntekijä, alueen yrittäjä, yhdistysten tai […]

Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin! Mikkelin kaupunkistrategia uudistuu. Tule keskustelemaan, kommentoimaan ja täydentämään hyvän elämän ohjelmaa. Paikalla kaupungin viranhaltijoita. Hyvän elämän ”roadshow”: ma 16.4. klo 18 – 20 Ristiinan koulukeskuksen ruokala, Mäkitie 30, 52300 Ristiina ma 16.4. klo 18 – 20 Keskusta-alue, kaupungintalo, valtuustosali, Raatihuoneenkatu 8 – 10 to 19.4. klo 18 – 20 Haukivuori, […]

Mikkelin ensimmäinen kansalaisfoorumi järjestetään torstaina 14.12. Mikkelin Hallitustorin jouluteltassa kello 17.30 alkaen. Foorumin tarkoituksena on kutsua kaikki kaupunkilaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kansalaisfoorumi on tarkoitus järjestää jatkossa kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisen kansalaisfoorumin keskustelupaneelissa ovat mukana Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan […]

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 11.12. kokouksessaan muun muassa kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy strategian osa-alueet. Osa-alueet strategiassa vuosille 2018–21 ovat: 1. Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin 2. Arvot: Luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja vaikuttavuus   3. Startegiset päämäärät ja painopisteet:  Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen […]

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018 Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Muutettu […]

Kuluvan syksyn aikana on valmisteltu Mikkelin kaupunkistrategiaa vuosille 2018-2021.  Nyt kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida Mikkelin kaupunginhallituksen 30.10. hyväksymää alustavaa ehdotusta Mikkelin kaupungin arvoiksi sekä niiden pohjalta tehtyä luonnosta strategisiksi päämääriksi ja niiden sisältämiksi painopisteiksi. Koko esitysluonnos löytyy täältä. Tiivistettynä esitetyt strategiset päämäärät ja painopisteet ovat seuraavat: 1. Hyvän elämän Mikkeli – ”Mikkeliläisillä on edellytykset elää […]

Nyt tehdään strategiasta selvää! Mikkelin kaupunki valmistelee uutta strategiaa, mut siis mikä ihmeen strategia? Strategiset paikat -sarjan toisessa jaksossa käydään läpi yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä käsitteitä, kuten missio ja arvot. Jos ne ei kuitenkaan ihan aukea, tsekkaa video alta! ***************************** Seuraa strategian valmistelua Strategiset paikat -sarjan kautta! Mut siis mikä ihmeen strategia? Pysy kuulolla, niin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu