Uutiset tagilla 'Strategia'

Mikkelin ensimmäinen kansalaisfoorumi järjestetään torstaina 14.12. Mikkelin Hallitustorin jouluteltassa kello 17.30 alkaen. Foorumin tarkoituksena on kutsua kaikki kaupunkilaiset yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kansalaisfoorumi on tarkoitus järjestää jatkossa kolme kertaa vuodessa. Ensimmäisen kansalaisfoorumin keskustelupaneelissa ovat mukana Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan […]

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina 11.12. kokouksessaan muun muassa kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy strategian osa-alueet. Osa-alueet strategiassa vuosille 2018–21 ovat: 1. Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin 2. Arvot: Luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja vaikuttavuus   3. Startegiset päämäärät ja painopisteet:  Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen […]

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018 Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Muutettu […]

Kuluvan syksyn aikana on valmisteltu Mikkelin kaupunkistrategiaa vuosille 2018-2021.  Nyt kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida Mikkelin kaupunginhallituksen 30.10. hyväksymää alustavaa ehdotusta Mikkelin kaupungin arvoiksi sekä niiden pohjalta tehtyä luonnosta strategisiksi päämääriksi ja niiden sisältämiksi painopisteiksi. Koko esitysluonnos löytyy täältä. Tiivistettynä esitetyt strategiset päämäärät ja painopisteet ovat seuraavat: 1. Hyvän elämän Mikkeli – ”Mikkeliläisillä on edellytykset elää […]

Nyt tehdään strategiasta selvää! Mikkelin kaupunki valmistelee uutta strategiaa, mut siis mikä ihmeen strategia? Strategiset paikat -sarjan toisessa jaksossa käydään läpi yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä käsitteitä, kuten missio ja arvot. Jos ne ei kuitenkaan ihan aukea, tsekkaa video alta! ***************************** Seuraa strategian valmistelua Strategiset paikat -sarjan kautta! Mut siis mikä ihmeen strategia? Pysy kuulolla, niin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu