Uutiset tagilla 'Strategia'

Artikkelin kuva

Mikkelin Kalevankankaalle on viime vuosina investoitu paljon rakennettuun ympäristöön, tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja koulutukseen. Näin on luotu edellytyksiä uusien palvelualan yritysten sijoittumiselle alueelle. Nyt kysytään mikkeliläisiltä itseltään, millaisia palveluja he haluaisivat Kalevankankaalle. Osoitteessa kalevankangasmikkeli.fi on avattu kysely, jossa asukkaita ja yrittäjiä kannustetaan kertomaan nykyisestä alueen käytöstään, liikkumisestaan ja tulevaisuuden toiveistaan. Kyselyssä on käytössä karttapohjainen kysely- ja […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki järjesti 5.11. pääkirjastossa kuulemistilaisuuden, jossa aiheena oli kaupungin talous ja säästöt. Yleisön kysymyksiin vastaamassa olivat kaupunginjohtaja Timo Halonen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto eli Arto Seppälä (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Armi Salo-Oksa (kok.). Tilaisuus alkoi Timo Halosen esityksellä talousarviostaan. Kyseessä oli sama esitys, jonka kaupunginjohtaja antoi medialle perjantaina 1.11. Linkki talousarvioesitykseen. […]

Artikkelin kuva

Lauantaina 19.10. kauppakeskus Stellassa vietetään Equal Art Mikkeli -tapahtumaa. Tarkoituksena on tuoda esille teemaa ”Taide kuuluu kaikille”. Samalla muistutetaan, että Mikkelin kaupungin strategiassa on hyvän elämän ohjelma, jossa yhdenvertaisuus on läpileikkaava arvo.  Strategisessa ohjelmassa tavoitellaan yhteisöllisyyttä, aktiivista ja hyvinvointia tukevaa arkea ja sujuvaa, turvallista elämää aina vauvasta ikäihmiseen. Hyvän elämän toimenpiteissä halutaan laajasti hyödyntää taiteen ja […]

Artikkelin kuva

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle 17.6. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta tarkastelee kaupungin hallintoa ja taloutta sekä arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan puheenjohtajana on Juhani Oksman (kok.). Linkki: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valtuuston esityslistalla (sisältää arviointikertomuksen liitteenä)

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on mukana Kohtaa minut -yhdenvertaisuuskampanjassa. Kaupunkistrategian hyvän elämän ohjelmassa 2018–21 painopisteinä ovat yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Yhtenä isona tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, johon kuuluu kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertainen kohtaaminen. Yhdenvertaisuus on ihmisen perusoikeus. Ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön, kouluttautumiseen ja palveluihin. Yhdenvertaisuus edellyttää selkeitä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa. Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle, mikkeliläisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019. Mikkelin kaupunki haluaa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin uuden kaupunkistrategian työstäminen on loppusuoralla. Strategiaesittelystä pyydetään keskeisten sidosryhmien lausunnot toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen kokouksessaan 4. kesäkuuta, jonka jälkeen ohjelmakokonaisuuden sisältöä esitellään tarkemmin. Strategian merkittävimmät elementit eli strategiset ohjelmat on tehty virkamiesvalmisteluna keskeisten sidosryhmien kanssa. Alustava esitys ohjelmista hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Strategisten ohjelmien lisäksi strategia kattaa myös osiot kaupungin taloudesta, […]

Artikkelin kuva

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Mikkelin tulevaisuuteen! Vastaa tästä (klikkaa!) Mikkelin kaupunki on laatinut uuden strategian meneillään olevalle valtuustokaudelle eli seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Strategia on tärkein kaupungin toimintaa ohjaava yleinen linjaus. Strategian valmistelussa halutaan kuulla asukkaiden ja kaikkien yhteistyötahojen asiantuntemusta Mikkelin tulevaisuuden rakentamiseksi. Näkemyksesi on tärkeä, olitpa sitten asukas, luottamushenkilö, kaupungin työntekijä, alueen yrittäjä, yhdistysten tai […]

Artikkelin kuva

Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin! Mikkelin kaupunkistrategia uudistuu. Tule keskustelemaan, kommentoimaan ja täydentämään hyvän elämän ohjelmaa. Paikalla kaupungin viranhaltijoita. Hyvän elämän ”roadshow”: ma 16.4. klo 18 – 20 Ristiinan koulukeskuksen ruokala, Mäkitie 30, 52300 Ristiina ma 16.4. klo 18 – 20 Keskusta-alue, kaupungintalo, valtuustosali, Raatihuoneenkatu 8 – 10 to 19.4. klo 18 – 20 Haukivuori, […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu