Uutiset tagilla 'Talous'

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa. Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle, mikkeliläisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019. Mikkelin kaupunki haluaa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista […]

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 18.10. kokouksessaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviota, joka sisältää myös keskeisimmät investoinnit vuodelle 2019. Investointiohjelmaesityksessä näkyy vahvasti kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 tekemä niin sanottu rakennepakettipäätös, jossa investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historian suurin yksittäinen hanke. Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 […]

Mikkelin kaupungin vuosi 2017 oli monessa suhteessa onnistunut. Vuoteen vaikuttivat suurelta osin asuntomessut, Essoten kuntayhtymän syntyminen, uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä yleisen taloudellisen suhdanteen nousu. Mikkelissä pidettiin onnistuneet asuntomessut kesällä 2017. Messut antoivat merkittävän piristysruiskeen Mikkelin elinvoiman kehittämiselle ja toivat Mikkelille näkyvyyttä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Asuntomessuilla kävi yhteensä yli 134 000 kävijää. Kesä 2017 oli onnistunut […]

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018 Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Muutettu […]

Kaupunginhallituksen kokous aloitettiin poikkeuksellisesti klo 12, sillä käsittelyssä oli tänään muun muassa talousarvio vuodelle 2018. Kaupunginhallitus kävi talousarviosta ja siihen liittyvistä henkilöstösuunnitelmasta ja virkapaketista esittelyjen pohjalta ensimmäisen käsittelyn. Päätösehdotus talousarvioksi päätyy 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tasapainotustoimet ja valtionosuuden lisäys tuottavat noin kaksi miljoonaa euroa helpotusta alijäämään. Kaupunkirakennetyöryhmä hakee tuleville vuosille talouteen vakautta tekemällä esitykset tarveselvitykseen […]

Mikkelin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2021 Elinvoiman vahvistamista uudistuvalla palveluorganisaatiolla. Strategiaa uudistetaan – päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2018. Maakunnallisen sote-uudistuksen valmistelua jatketaan ja tukipalveluiden tehostamismahdollisuuksia selvitetään. Tilikauden tulos 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, talous tasapainoon suunnitelmakaudella Vuodelle 2018 on budjetoitu toimintatuloja […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu