Uutiset tagilla 'Talous'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki julkaisee ensimmäistä kertaa ostolaskudatansa. Ensimmäinen, tänään 31.3.2022 julkaistu aineisto kattaa vuoden 2021 ostolaskut ja sisältää niin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kuin muutkin ostolaskuin maksetut menot kaikilta toimialoilta. Ostolaskudata sisältää käyttötalouteen ja investointeihin liittyvien laskujen lisäksi myös kaupungin rahoitusmenoihin liittyviä kirjauksia. Julkaistava data on koostettu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä, ja sitä on täydennetty muun […]

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus käsittelee viime vuoden tilinpäätöstä ensi maanantain kokouksessaan 28.3.2022. Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätös menee tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen kesäkuussa. Kaupungin tilikauden 2021 tulos muodostui 3,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulosta voidaan kuitenkin pitää pienenä torjuntavoittona, sillä vielä loppuvuodesta pahimmat skenaariot ennakoivat yli kymmenen miljoonan euron alijäämää. […]

Artikkelin kuva

Korkein hallinto-oikeus on 18.1.2022 antanut päätöksensä siitä, että se ei myönnä Mikkelin kaupungille valituslupaa Otavan Opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien takaisinperintäasiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden syyskuussa 2021 tekemä takaisinperintäpäätös jää voimaan. Kaupunki jatkaa neuvotteluja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa takaisinmaksun ehdoista ja aikataulusta. Kaupunki selvittää myös akordin* mahdollisuutta. Alkuperäinen takaisinperittävä summa oli 15 648 033 euroa. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunkiorganisaation talvea 2022 värittää Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma eli Patu. Ohjelmalla tähdätään merkittäviin säästöihin, mutta sisään on kirjoitettu myös elinvoiman strategisia merkityksiä. Patu-työskentely aloitetaankin samaan aikaan uuden valtuustostrategian jalkauttamisen kanssa. Patun rinnalla luodaan ja yhteensovitetaan uudet elinvoimaohjelmat sekä strategian Hyvän elämän Mikkeli -ohjelmat. Kaupunginhallitus päätti Patusta vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tavoitteena on palvelurakenteen uudistaminen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halosen uusi videoblogi on ilmestynyt. Halonen kertaa vuoden 2022 talousarviota. Tallenteen voi katsoa kaupungin Youtube-kanavalta. Kuva: Ismo Funke

Artikkelin kuva

Kulunut syksy on ollut työntäyteinen sekä kaupungin viranhaltijoilla että luottamushenkilöillä. Talousarviotyöskentelyä on säestänyt strategian valmistelu. Molemmat suuret kokonaisuudet päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. joulukuuta, jonne nyt valmisteltu talousarvio poikkeaa kaupunginjohtajan aikaisemmasta esityksestä. Alkuperäinen talousarvio oli 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12. muutoksista, joilla tähdätään parempaan tulokseen. Lisätalousarvion tulee olla valmis maaliskuun 2022 loppuun mennessä. […]

Artikkelin kuva

Koronaviruspandemian poikkeukselliset erät siivittivät Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tuloksen lähes 9,5 miljoonaa ylijäämäiseksi. Koronatukien painopisteen siirryttyä kuluvana vuonna suoriteperusteisiin avustuksiin palataan kuntien valtionapujen kohdalla normaalimpaan tilaan. Vuonna 2022 useat kuntien koronatuet päättyvät kokonaan. Mikkelin kaupungin tulos tulee olemaan kuluvana vuonna 6 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja myös vuoden 2022 talousarvioesitys jää 7 miljoonaa alijäämäiseksi. Taseeseen kertyneen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoo uudessa videoblogissaan syyskuulumisia. Arkea värittävät nyt strategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle sekä talousarvion valmistelu. Videoblogin voi katsoa kaupungin Youtube-kanavalla (KLIKKAA LINKKIÄ).  

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 27.9. käsitteli koontia säästötoimenpiteistä. Säästölista lähti muutamin muutoksin lautakuntien käsittelyyn. Lopulliset päätökset säästöistä tekee kaupunginvaltuusto talousarviokokouksessaan joulukuussa. Kaupunginorkesterin ja lentokentän henkilöstön osalta aloitetaan yt-neuvottelut. Kokouksen esityslistalla ollutta koontia säästötoimenpiteistä voi tarkastella täältä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen keskustaryhmän tarkentavat esitykset, jotka sisälsivät seuraavat kohdat. Kaupunginorkesteri Selvitetään orkesterin toiminnan joukkorahoituksen mahdollisuus, tarkastellaan lippujen hinnoittelua […]

Artikkelin kuva

Vuonna 2017 valittu kaupunginvaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa maanantaina 7.6.2021. Kokouksen puheenjohtajana toimii Seija Kuikka (kesk.) Kokous on Kuikalle tässä roolissa viimeinen, sillä hän ei ole ehdolla meneillään olevissa kuntavaaleissa. Kokouksessaan kaupunginvaltuusto käsittelee muun muassa strategisia ohjelmia, jotka ovat ohjanneet kaupungin toimintaa valtuustokauden aikana. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta strategia on konkretisoitunut päättyvällä valtuustokaudella muun muassa investointeina […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu