Uutiset tagilla 'Talous'

Artikkelin kuva

Ympäristötilinpäätös on tehty vuodesta 2005 alkaen osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja -menot sekä ympäristöinvestoinnit. Siihen on otettu Mikkelin vesiliikelaitoksen ympäristöön liittyvät lupaehdot ja toiminnan toteutumisen tarkkailu suhteessa lupaehtoihin. Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat 6,62 miljoonaa euroa, joka on 5,9 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuloista. Lähes kaikki tulot tulivat jätevesimaksuista (94 %). […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ylimääräisessä kokouksessaan 16.4.2020. Linkki esityslistaan. Tuotannollisin perustein käynnistetty yhteistoimintamenettely aloitettiin 1.4.2020 kaupungin yhteistyöryhmässä, joka on yhteistoimintalain 14 §:n mukainen toimielin. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin yhteensä kolmessa eri kokouksessa. Ne pidettiin 1.4., 8.4. ja 15.4.2020, jolloin yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi. Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) teki viisi erillistä esitystä: –  koska lomautusesitysten peruminen ei tule […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin yt-neuvottelukunta piti keskiviikkona 15.4.2020 kolmannen kokouksensa. Yt-neuvottelut päättyivät kokouksessa. Seuraavaksi yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja lomautuksen perusteita käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa torstaina 16.4.2020. Neuvottelut päättyivät erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy työnantajapuolen valmistelemaa lomautussuunnitelmaa. Henkilöstöjärjestöjen mukaan työnantaja ei ole riittävästi tuonut esille lomautuksen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Mahdolliset lomautukset koskevat noin 750 henkilöä ja niinä perusteena ovat […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin yt-neuvottelut jatkuivat keskiviikkona 8.4. yt-neuvottelukunnan toisella kokouksella. Kokouksessa käsiteltiin työnantajan laatimaa lomautussuunnitelmaa, jonka mukaan lomautusten piirissä olisi noin 750 henkilöä. Lomautus tulisi koskemaan joiltakin osin kaikkia kolmea kaupungin palvelualuetta. Määrällisesti mitattuna merkittävimmät lomautusuhan alla olevat henkilöstöryhmät ovat ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstö, koulunkäyntiavustajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Kokonaan neuvottelujen ulkopuolella jäävät Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkelin […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät keskiviikkona 1.4. yt-neuvottelukunnan ensimmäisellä kokouksella. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 8.4. Neuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa. Kokouksessa käytiin läpi työnantajan esitys lomautuksista tuotannollisilla perusteilla. Työnantajan esityksen mukaan lomautukset koskevat noin 500 henkilöä ja lomautusaika on korkeintaan neljä viikkoa. Kokouksessa päätettiin, että työnantaja tarkentaa esitystään seuraavaan kokoukseen. Seuraavassa kokouksessa tarkennetaan muun muassa lomautettavien määrää […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin taloudellinen tulos heikentyi 4,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen laskutusosuuden kasvu 13,4 miljoonalla eurolla (7 %) ja verotulojen odotettua heikompi kasvu osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuen. Kaupunki on jatkanut taloutensa tasapainottamista kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman lisäksi yhteistoimintaneuvotteluilla. Taseessa on nyt kertyneitä alijäämiä 42,2 […]

Artikkelin kuva

Kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoo joulukuun videoblogissaan valtuuston hyväksymästä talousarviosta sekä päättyneistä YT-neuvotteluista. Samalla kaupunginjohtaja kuitenkin muistuttaa, että vaikka taloudellisesti aika on tiukkaa, tehdään kaupungissa paljon hienoa kehittämistyötä, josta osoituksena ovat kaksi kaupunkiin myönnettyä KunTeko-palkintoa. Lopuksi kaupunginjohtaja toivottaa rauhaisaa joulun aikaa kaikille. Linkki videoon (klikkaa tästä)

Artikkelin kuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään keskiviikkona 18.12.2019 antanut päätöksen Otavan opiston nettilukiokoulutusta koskevassa valtionosuuskiistassa. Päätöksen mukaan Mikkelin kaupungin ilmoittamien Otavan Opiston opiskelijamäärätietojen perusteella Mikkelin kaupungille on vuosina 2013–2017 maksettu liikaa valtionosuutta yhteensä 15 648 033,00 euroa.   Kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö eivät jaa samaa näkemystä takaisinperinnästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulkitsee Nettilukion opiskelijoiden kuuluvan Mikkelin kaupungin […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelut päättyivät maanantaina 16.12.2019. Kaupunginhallituksen 14.10.2019 tekemän päätöksen mukaan YT-neuvottelujen tavoitteena oli etsiä 4,6 miljoonan edestä henkilöstösäästöjä. YT-neuvottelujen pohjana on ollut vuoden 2019 aikana valmisteltu tavoiteorganisaatio ja siihen sisältyvät henkilöstövähennykset. YT-neuvotteluissa etsittiin myös tavoiteorganisaation päälle tehtäviä lisäsäästöjä henkilöstöstä sekä muusta toiminnasta. Neuvottelujen tavoite 4,6 miljoonaa euroa saavutettiin. Neuvotteluissa käsiteltiin toimenpiteitä, jotka koskevat vuosia […]

Artikkelin kuva

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan maanantaina 9.12.2019. Talousarvio on 3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto äänesti useammasta palvelurakenteen muutoksesta. Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste sekä Vanhalan koulu päätettiin lakkauttaa 1.8.2020 alkaen.  Vanhalan koulu yhdistetään Kalevankankaan kouluun.     Kirjastoverkon osalta kaupunginvaltuusto päätti, että Lähemäen, Kalevankankaan ja Rantakylän lähikirjastojen toiminta päättyy ensi vuoden alussa. Otavan ja Suomenniemen lähikirjastot […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu