Uutiset tagilla 'Talous'

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle 17.6. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta tarkastelee kaupungin hallintoa ja taloutta sekä arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan puheenjohtajana on Juhani Oksman (kok.). Linkki: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valtuuston esityslistalla (sisältää arviointikertomuksen liitteenä)

Mikkelin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloudellisten haasteiden selättämiseksi kaupunki on valmistellut kaupunkirakenneselvityksessä ja palvelusuunnitelmassa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmat. Kaupunkikonsernin rooli ja merkitys korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Konserniyhteistyötä on tiivistetty kaupungin strategisten toimenpiteiden toteutuksessa sekä kehittämisalustojen yhteisillä toimenpiteillä. Konserniyhteistyön tiivistämistä jatketaan edelleen vuonna 2019. Kaupungin taloudessa haasteellinen vuosi Taloudellinen suhdanne on ollut suotuisa […]

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 18.3. yli kuusi tuntia. Lukuisten äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen esittämät sopeutustoimenpiteet tulivat valtuuston päätökseksi. Lopulliset päätökset muun muassa veroprosenteista nähdään kuitenkin syksyllä. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti veroprosentti olisi kohoamassa yhdellä prosentilla. Henkilöstövähennykset tehdään suunnitelmallisesti muun muassa eläköitymisten ja sijaisten vähentämisen kautta. Sopeutustoimenpiteet ovat osa kaupungin palvelusuunnitelmaa, joka on jatkoa viime vuoden kaupunkirakenneselvitykselle, jossa […]

Mikkelin kaupunginhallitukselle esiteltiin kokouksessa 4.3. Perlacon Oy:n valmistelema palvelusuunnitelmaesitys. Esitys pohjautuu johtavien viranhaltijoiden haastatteluihin sekä palvelusuunnitelman ohjausryhmän evästyksiin. Palvelusuunnitelman ohjausryhmän jäsenet olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.), kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.), hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja Jatta Juhola (sd.), kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.), kaupunkiympäristölautakunnan […]

Mikkelin kaupungin laskutusosoitteet ja taloushallinnon ohjelmat ovat vaihtuneet. Mikkelin kaupungin, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian (entinen Otavan opisto), Mikkelin vesiliikelaitoksen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskutusosoitteet muuttuivat 1.1.2019 alkaen. Verkkolaskuoperaattorina on Basware Oyj. Tiedot laskutusosoitteista ovat kaupungin nettisivuilla. Lisäksi kaupungin talous-, henkilöstö- ja ICT-järjestelmät ovat uusia. Muutoksista johtuen kaupungilla saattaa valitettavasti ilmetä pieniä viivästyksiä laskujen kierrättämisessä ja maksamisessa. […]

Mikkelin kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat linjaavat kaupunkikonsernin kehittämistä ja toimintaa yhteisesti sovittuun suuntaan. Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteillä sekä siihen liittyvillä säästötoimenpiteillä vastataan osittain siihen haasteeseen, jonka merkittävä investointiohjelma Mikkelin taloudelle asettaa. Investointien hyvä suunnittelu ja erilaiset rahoitusratkaisut ovat avainasemassa tehokkaalle rahan käytölle, mikkeliläisten hyväksi. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2019. Mikkelin kaupunki haluaa huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista […]

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 18.10. kokouksessaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviota, joka sisältää myös keskeisimmät investoinnit vuodelle 2019. Investointiohjelmaesityksessä näkyy vahvasti kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 tekemä niin sanottu rakennepakettipäätös, jossa investoinnit päiväkoteihin ja kouluihin ovat erittäin merkittävät. Samaan aikaan jätevedenpuhdistuslaitoksen kokonaisinvestointi on kaupungin historian suurin yksittäinen hanke. Keskeisimmät vuodelle 2019 kohdistuvat investoinnit Maan ja kiinteistöjen myynti (tulo 2 […]

Mikkelin kaupungin vuosi 2017 oli monessa suhteessa onnistunut. Vuoteen vaikuttivat suurelta osin asuntomessut, Essoten kuntayhtymän syntyminen, uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä yleisen taloudellisen suhdanteen nousu. Mikkelissä pidettiin onnistuneet asuntomessut kesällä 2017. Messut antoivat merkittävän piristysruiskeen Mikkelin elinvoiman kehittämiselle ja toivat Mikkelille näkyvyyttä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Asuntomessuilla kävi yhteensä yli 134 000 kävijää. Kesä 2017 oli onnistunut […]

§ 199 Otto-oikeus / lautakuntien / viranhaltijoiden päätökset Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. § 200 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu kevät 2018 Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään niin, että kaupunginvaltuuston kokous 18.6.2018 alkaa klo 12.00. Muutettu […]

Kaupunginhallituksen kokous aloitettiin poikkeuksellisesti klo 12, sillä käsittelyssä oli tänään muun muassa talousarvio vuodelle 2018. Kaupunginhallitus kävi talousarviosta ja siihen liittyvistä henkilöstösuunnitelmasta ja virkapaketista esittelyjen pohjalta ensimmäisen käsittelyn. Päätösehdotus talousarvioksi päätyy 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tasapainotustoimet ja valtionosuuden lisäys tuottavat noin kaksi miljoonaa euroa helpotusta alijäämään. Kaupunkirakennetyöryhmä hakee tuleville vuosille talouteen vakautta tekemällä esitykset tarveselvitykseen […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu