Uutiset tagilla 'Yleinen'

Artikkelin kuva

Laki julkisista kuulutuksista (34/1925) on kumottu, ja sen voimassaolo lakkaa 31.12.2019. Julkinen kuuluttaminen tapahtuu 1.1.2020 lähtien hallintolain (434/2003) 62 a §:n mukaisella tavalla. Lainkohta kuuluu seuraavasti. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä […]

Artikkelin kuva

Kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoo joulukuun videoblogissaan valtuuston hyväksymästä talousarviosta sekä päättyneistä YT-neuvotteluista. Samalla kaupunginjohtaja kuitenkin muistuttaa, että vaikka taloudellisesti aika on tiukkaa, tehdään kaupungissa paljon hienoa kehittämistyötä, josta osoituksena ovat kaksi kaupunkiin myönnettyä KunTeko-palkintoa. Lopuksi kaupunginjohtaja toivottaa rauhaisaa joulun aikaa kaikille. Linkki videoon (klikkaa tästä)

Artikkelin kuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään keskiviikkona 18.12.2019 antanut päätöksen Otavan opiston nettilukiokoulutusta koskevassa valtionosuuskiistassa. Päätöksen mukaan Mikkelin kaupungin ilmoittamien Otavan Opiston opiskelijamäärätietojen perusteella Mikkelin kaupungille on vuosina 2013–2017 maksettu liikaa valtionosuutta yhteensä 15 648 033,00 euroa.   Kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö eivät jaa samaa näkemystä takaisinperinnästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulkitsee Nettilukion opiskelijoiden kuuluvan Mikkelin kaupungin […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelut päättyivät maanantaina 16.12.2019. Kaupunginhallituksen 14.10.2019 tekemän päätöksen mukaan YT-neuvottelujen tavoitteena oli etsiä 4,6 miljoonan edestä henkilöstösäästöjä. YT-neuvottelujen pohjana on ollut vuoden 2019 aikana valmisteltu tavoiteorganisaatio ja siihen sisältyvät henkilöstövähennykset. YT-neuvotteluissa etsittiin myös tavoiteorganisaation päälle tehtäviä lisäsäästöjä henkilöstöstä sekä muusta toiminnasta. Neuvottelujen tavoite 4,6 miljoonaa euroa saavutettiin. Neuvotteluissa käsiteltiin toimenpiteitä, jotka koskevat vuosia […]

Artikkelin kuva

Mikkelissä on käynnistynyt Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelma, jonka tarkoituksena on suunnata katseet tulevaan ja miettiä minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli olisi tulevaisuudessa. Suunnitelma on tarkoitus laatia osallistavin menetelmin. Ohjelmaan liittyvä ensimmäinen työpaja pidetään 10.12. kello 17 – 19. Työpaja on kaikille avoin eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita. Ensimmäisessä työpajassa visoidaan erityisesti Mikkelin ulkoliikuntaolosuhteita. Työpaja järjestetään kaupungin virastotalon Lounashuoneella, osoitteessa […]

Artikkelin kuva

Eurooppa koostuu hyvin erilaisista alueista – valtavista metropoleista, vilkkaista kaupungeista, eläväisestä maaseudusta ja harvaan asutuista alueista. EU tunnistaa kaikki alueet tärkeiksi ja edistää monin tavoin alueiden mahdollisuuksia antaa oma panoksensa kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Edistäminen tarkoittaa ennen muuta rahoitusinstrumentteja, joita EU:lla on laaja skaala maanviljelystä työllisyyteen, kalastuksesta kaupunkikehitykseen ja huippututkimuksesta humanitääriseen työhön. […]

Artikkelin kuva

Vuonna 1912 valmistunut Mikkelin kaupungintalo kehittyy merkittävästi esteettömyyden ja käyttömukavuuden näkökulmasta. Aiemmin esimerkiksi pyörätuolissa olevat henkilöt on jouduttu kantamaan kaupungintalon toiseen kerrokseen, jossa sijaitsee muun muassa kaupunginvaltuuston istuntosali. Kaupungintalolle pitkään suunniteltu hissiurakka on alkanut. Työmaa sulkee toistaiseksi kaupungintalon takaoven ja vaikuttaa henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kulkemiseen rakennukseen. Työmaa-alue rajaa osittain kaupungintalon ja virastotalon välisen piha-alueen. Varsinainen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungintalolle rakennetaan hissikuilu. Rakennuksen kellarikerroksen purkutöiden yhteydessä on löytynyt asbestia, joten purkutyöt toteutetaan osittain asbestipurkutyönä. Asbesti on kiinteässä muodossa rakenteessa, eikä sitä ole päässyt huoneilmaan. Kohteeseen on toteutettu haitta-ainekartoitus ennen purkutöiden aloittamista, mutta on tavallista, että vanhasta rakennuksesta löytyy haitta-aineita purkutöiden aikana. Purkutyöt vaikuttavat ainoastaan henkilökunnan liikkumiseen kaupungintalon ja viereisen virastotalon välillä. Maan alla […]

Artikkelin kuva

Mikkelin keskusta-alueen sekä Ristiinan ja Anttolan alueen koulujen ja päiväkotien ruokakuljetuksista vastaa Posti alihankkijoineen. AKT on aloittanut tänään 18.11. tukilakon, joten ruokakuljetuksia ajavat AKT:n jäsenet ovat jääneet pois työvuorostaan. Tämä vaikuttaa myös ruokakuljetuksiin. Posti on luvannut hoitaa ruokakuljetukset poikkeusjärjestelyin, mutta toimitusaikatauluissa tulee olemaan viivästyksiä. Muutokset ruokalistoilla ovat myös mahdollisia, jos tavarantoimittajien kuljetuksiin tulee muutoksia tai […]

Artikkelin kuva

Kaupunki huomioi postin lakon pidentämällä laskujen maksuaikoja sekä pysäyttämällä maksumuistutusten lähetyksen lakon ajaksi. Viivästyskuluja ei peritä asiakkailta postin lakon ajalta.

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu