Uutiset tagilla 'konserni- ja elinvoimajaosto'

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti kevään viimeisen kerran tiistaina 4.6. Jaosto päätti edellisessä kokouksessaan 7.5.2019 kutsua Miksei Oy:n toimitusjohtajan ja EcoSairila-kehittämisalustan projektipäällikön esittelemään vaihtoehtoja EcoSairilan kehittämisalustan jatkokehityksestä. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi tiedoksi selvityksen asiasta ja evästi asian jatkotyöstöä kehittämisalustan toimintavaihtoehtojen valmistelussa. Asiaa käsitellään seuraavan kerran konserni- ja elinvoimajaoston iltakoulussa 10. syyskuuta jaoston kokouksen jälkeen. […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on kutsunut konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Tiistaina 7.5. konserni- ja elinvoimajaostolle ajankohtaiskatsauksen esittivät Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy. Mikkelin kaupunkikonsernin vuoden 2019 konsernipäivät järjestettiin 6.2.2019 ja 18.4.2019. Konserniyhtiöt jaettiin tiivistämisselvityksen toimenpide-esitysten pohjalta neljään ryhmään, jotka työstivät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelivät työskentelynsä tulokset […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksellään 17.12.2018 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen, jotka tulivat voimaan heti hyväksymisen jälkeen. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 20.11.2018 kokouksessaan hankintasäännön seurantaryhmän perustamisesta yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Tänään kokouksessaan konserni- ja elinvoimajaosto päätti hankintasäännön seurantaryhmän jäseneksi kutsuttavista elinkeinoelämän ja Mikkelin kaupungin edustajista. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Timo Halonen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli tänään iltakoulussaan Mikkelin elinvoimaa koskevia kysymyksiä. Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kävi iltakoulussa läpi kaupunginvaltuustossa maanantaina 20.8. hyväksytyn elinvoimaohjelman. Mikkelin kaupungin elinvoimaohjelmalla edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Elinvoimaohjelman painopisteinä ovat osaaminen ja TKI-toiminta, asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli konserni- ja elinvoimajaostolle Suomen Yrittäjien ELPO-kyselyn Mikkelin kuntaraportin. Suomen Yrittäjien koordinoimalla Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. ELPO-kysely toteutettiin 16.2.–16.4.2018 ja siihen vastasi valtakunnallisesti 5 835 jäsenyrittäjää. Mikkelissä kyselyyn vastasi 79 yrittäjää. Elinkeinopoliittisen mittaristokysely toteutettiin nyt […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu