Aikuisten toisen puolesta sähköinen asiointi alkaa Essotessa

05.12.2017

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ottaa ensimmäisenä koko maailmassa käyttöönsä sähköisen aikuisten toisen puolesta asioinnin sote-asioissa. Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuutuksen tekemistä Väestörekisterikeskuksen suomi.fi-portaalissa.

Valtuutus astuu voimaan heti. Sen jälkeen toinen henkilö voi asioida valtuutuksen antajan puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa palveluihin kuuluu ajanvaraus, mutta palvelu laajenee vähitellen myös muihin Essoten palveluihin ja muun muassa Omakantaan.

– Valtuutuksen antajalla täytyy vielä tässä vaiheessa olla jonkin verran digitaalisia taitoja. Sähköisen valtuuttamisen myötä sähköisen asioinnin edut, kuten ajasta ja paikasta riippumaton asiointi saadaan erityisesti ikääntyvien läheistensä asioita hoitavien ja omaishoitajien arkea helpottamaan, kun terveydenhuollon aikoja voi varata netistä toisen puolesta, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen puolesta asiointia edistäneestä Essoten PUOLA-hankkeesta.

– Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Tiedossamme ei ole, että muualla maailmassa aikuinen voisi sähköisesti valtuuttaa toista henkilöä asioimaan puolestaan sote-asioissa, kertoo Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltunen.

Alle 10-vuotiaan lapsen puolesta on aiemmin voinut muun muassa varata terveydenhuollon aikoja sähköisten palvelujen kautta useiden terveydenhuollon organisaatioiden alueella. PUOLA-hankkeessa on myös luotu kertakirjautumisratkaisu Essoten sähköisestä asiointipalvelusta Omakantaan: kun henkilö kirjautuu Essoten sähköisiin palveluihin, hän pääsee samalla kirjautumisella myös Omakantaan.

Essote tarjoaa Mikkelin seudulla sote-palveluja seitsemässä kunnassa noin 80 000 asukkaalle ja lisäksi kuntayhtymään kuuluvat erikoissairaahoidon osalta Pieksämäki ja Joroinen.

PUOLA-hankkeessa kehitetään sähköistä puolesta-asiointia ja otetaan käyttöön kansallisiin määrityksiin perustuvia rekisteri-ja valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin ratkaisuja. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Hyvis-ICT Oy, THL, Väestörekisterikeskus, Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma, Kelan Kanta-palvelut, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry sekä Essoten alueen kunnat.

Katso video valtuuksien myöntämisestä suomi.fi-portaalissa

Katso video toisten aikuisten puolesta asioinnista