Asumisen ja toimintaympäristö viikkotiedote 29.5.2020

29.05.2020

Artikkelin kuva

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Kunnossapito- ja rakentamistoiminta jatkuu normaalisti.

Kunnossapitoon liittyvistä havainnoista esim. katualueella olevista rei´istä ja kaatuneista liikennemerkeistä pyydetään ottamaan yhteyttä Palvelunumeroon 015-164800.

Mannerheimintien jalkakäytävä välillä Olkkolankatu- Pirttiniemenkatu poistuu käytöstä Mielentalon maarakennustöiden johdosta 2.6 alkaen. Jalankulkijoita pyydetään huomioimaan muuttuvat järjestelyt.

Katuvalojen kesäsammutukset keskustan ulkopuolisella alueella alkavat poikkeuksellisesti jo 4.5 ja jatkuvat 31.7 saakka, johtuen säästötoimista.

Louheen ja asfalttikappaleiden vastaanottopaikka Suosaarentieltä on siirtynyt Metsä-Sairilaan 1.1.2020 alkaen.

Satamalahden maaperän ja pohjaveden lisätutkimukset suoritetaan 1.-5.6.2020 välisenä aikana sataman ympäristössä.

Kairaustutkimukset saattavat aiheuttaa jossain määrin meluhaittaa mm. satamakahvilan ja leikkipuiston läheisyydessä sekä vaikuttaa P-alueiden käyttöön. Tutkimuksen suorittaa Ramboll Finland Oy, jossa vastuuhenkilönä on Mikko Penttinen ja kentällä toimii Teijo Hyytiäinen.

Kaupungin vastuuhenkilönä toimii Sari Hämäläinen Infra-aluepalveluista. Mahdolliset yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti Sari Hämäläiselle (sari.m.hamalainen@mikkeli.fi p. 044 794 3290).

Katujen rakentamishankkeet:

Graanilla aloitetaan Ankkurikadun ja sen vesihuollon rakentaminen jatkuu. Kevyen liikenteen kulkuyhteys Ankkurikadun kiertoliittymän ja Graanintien välillä katkaistaan tarvittavilta osin työn ajaksi. Työ valmistuu elokuussa.

Tietoimi

Koronavirusepidemiasta johtuen yksityisteiden tiekuntien kokoontumiset eivät ole mahdollisia tänä keväänä. Suosituksena on, että tiemaksut kerättäisiin tänä vuonna edellisvuoden maksuunpanoluettelon mukaisesti. Tämän vuotinen maksuunpanoluettelo vahvistettakoon sitten seuraavassa kokouksessa ja mahdollisista muutoksista aiheutuneet lisämaksut / palautukset käsitellään myös tuonnempana. Vuoden 2021 kunnossapitoavustuksista päätettäessä huomioidaan edellä mainittu maailman tilanne. Eli avustuksia myönnetään, vaikka vuoden 2020 tiekunnan kokous jäisi kokonaan pitämättä.

Parantamisavustuksia haettaessa tiekuntia on pyydetty aikaisemmin toimittamaan tiekunnan kokouksen pöytäkirja, jossa hankkeesta on päätetty sekä hankkeen kustannusarvio. Koronaviruksesta huolimatta yksityistietkin on pidettävä kunnossa ja niitä on myös parannettava aika ajoin. Mikkelin kaupunki voi myöntää parantamisavustusta tapaus kohtaisesti ehdollisena. Eli avustusta voi saada sillä ehdolla, että tiekunta hyväksyy hankkeen seuraavassa kokouksessaan sitten, kun sellainen voidaan turvallisesti järjestää.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Matonpesupaikat avautuvat ma 1.6 ja ovat käytössä elokuun loppuun. Käyttäjiltä toivotaan koronaohjeistuksen noudattamista. Matonpesupaikkojen laitteistojen mahdollisista häiriöistä pyydetään ilmoittamaan kunnossapidon palvelunumeroon 015 164 800 (puhelu ohjautuu kehäalueen urakoitsijalle valitsemalla 1).  Yhteystiedot löytyvät matonpesupaikoilta.

Puistot ja virkistysalueet ovat vilkkaassa käytössä. Ulkoilu luonnossa on hyvää vastapainoa arjen aherrukseen myös poikkeuksellisena aikana. Puistoissa ja leikkipaikoilla on muistettava THL:n ja valtioneuvoston antamat ohjeet: Pidä turvaetäisyys, kokoontuminen alle kymmenen hengen joukkoihin, yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan, pese kädet. Pysy sairaana kotona. Anna tilaa toisille alueen käyttäjille. Seuraa yleistä ohjeistusta.

Tilapalvelut

Vanhalan koulun siirtokelpoinen lisäosa siirretään kesän aikana Rantakylän koulun pihaan. Vanhalan koulu asetetaan lähiaikoina myyntiin julkisella huutokaupalla.

Ristiinan koulukeskuksella suunnitellaan uusia käyttötarkoituksia lukiokäytöstä vapautuneisiin tiloihin. Asia tulee päätöksentekoelimiin vielä alkukesästä 2020.

Kuva: Pihla Liukkonen