Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 12.10.2020

12.10.2020

Artikkelin kuva

Infra-aluepalvelut

Asemakaava alueen katujen, kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden ylläpidon alueurakoitsija on 1.10 alkaen Viherpalvelut Hyvönen Oy koko kaupungin alueella. Palvelunumero on 015 164 800.

Maaherrankatu välillä Raatihuoneenkatu- Savilahdenkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä ajalla 12.10 klo 18.00- 14.10 klo 20.00 Mikkomarkkinoiden johdosta.

Mielentalon työmaan johdosta jalankulku Mannerheimintieltä Pirttiniemenkadun kautta sairaalaan tapahtuu opastetun ylikulkureitin kautta. Jalankulkijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Syksyn saapuessa kiinteistön omistajia/haltijoita pyydetään varatumaan katualueen puhtaanapitoon. Puiden ja pensaiden sekä roskien poistaminen ja  hulevesiritiläkaivokansien puhtaanapito roskista kiinteistön kohdalla kuuluu kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kiinteistölle. Kiinteistöjä pyydetään myös huolehtimaan, että kiinteistöltä tulevat puiden ja pensaiden oksat eivät ulotu katualueelle niin, että haittaavat jalankulkua tai aiheuttavat näkemäesteitä ajoneuvoliikenteelle.

Kadunrakennushankkeet

Tanhutie – kadun rakentaminen alkaa viikolla 42/43 ja valmistuu joulukuussa. Urakoitsija tiedottaa asukkaita ja sopii tonteille kulkemisen asukkaiden kanssa. Katu on postin jakelun ja jätehuollon käytettävissä. Liikenteenohjauksessa huomioidaan Lähemäen koulun läheisyys.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Kirkkopuistosta kaadetaan 4 kpl huonokuntoisia koivuja ja toria ympäröivältä viherkaistalta 2 kpl huonokuntoisia koivuja. Uudet korvaavat puut istutetaan ensi keväänä. Syksyn aikana valmistellaan istutusalustoja uusille puille katu- ja puistoalueilla. Uudet puut istutetaan keväällä 2021.

Tilapalvelut

Kiinteistöjen omistajia ja niissä työskenteleviä muistutetaan huolehtimaan, ettei palo-ovia saa teljetä auki edes korona-aikaan (ettei tarvitsisi käyttää käsiä oven avaamiseen). Palo-ovien tehtävänä on rajata paloa ja estää palokaasujen leviäminen, joten niiden tulee olla kiinni.

Kuva: Kaupungin virastotalon vesikaton uusiminen etenee sääsuojan alla