Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 12.6.

12.06.2020

Artikkelin kuva

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Kunnossapitoon liittyvistä havainnoista esim. katualueella olevista rei´istä ja kaatuneista liikennemerkeistä pyydetään ottamaan yhteyttä palvelunumeroon 015 164 800.

Mannerheimintien jalkakäytävä välillä Olkkolankatu- Pirttiniemenkatu on poistunut käytöstä Mielentalon maarakennustöiden johdosta 2.6 alkaen. Jalankulkijoita pyydetään huomioimaan muuttuvat järjestelyt.

Katuvalojen kesäsammutukset keskustan ulkopuolisella alueella alkoivat poikkeuksellisesti jo 4.5 ja jatkuvat 31.7 saakka, johtuen säästötoimista.

Louheen ja asfalttikappaleiden vastaanottopaikka Suosaarentieltä on siirtynyt Metsä-Sairilaan 1.1.2020 alkaen.

Katujen rakentamishankkeet

Raatihuoneenkadun välin Mikonkatu-Hallituskatu kevyen liikenteen väylän päällystystyöt on pääosin tehty. Liikennevalojen käyttöönotto on työn alla. Liikennevalojen säätöä tehdään vielä juhannuksen alusviikolla.

Graanilla aloitetaan Ankkurikadun ja sen vesihuollon rakentaminen jatkuu. Kevyen liikenteen kulkuyhteys Ankkurikadun kiertoliittymän ja Graanintien välillä katkaistaan tarvittavilta osin työn ajaksi. Työ valmistuu elokuussa.

Tietoimi

Koronavirusepidemiasta johtuen yksityisteiden tiekuntien kokoontumiset eivät ole mahdollisia tänä keväänä. Suosituksena on, että tiemaksut kerättäisiin tänä vuonna edellisvuoden maksuunpanoluettelon mukaisesti. Tämän vuotinen maksuunpanoluettelo vahvistettakoon sitten seuraavassa kokouksessa ja mahdollisista muutoksista aiheutuneet lisämaksut / palautukset käsitellään myös tuonnempana. Vuoden 2021 kunnossapitoavustuksista päätettäessä huomioidaan edellä mainittu maailman tilanne. Eli avustuksia myönnetään, vaikka vuoden 2020 tiekunnan kokous jäisi kokonaan pitämättä.

Parantamisavustuksia haettaessa tiekuntia on pyydetty aikaisemmin toimittamaan tiekunnan kokouksen pöytäkirja, jossa hankkeesta on päätetty sekä hankkeen kustannusarvio. Koronaviruksesta huolimatta yksityistietkin on pidettävä kunnossa ja niitä on myös parannettava aika ajoin. Mikkelin kaupunki voi myöntää parantamisavustusta tapaus kohtaisesti ehdollisena. Eli avustusta voi saada sillä ehdolla, että tiekunta hyväksyy hankkeen seuraavassa kokouksessaan sitten, kun sellainen voidaan turvallisesti järjestää.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Iloisia uutisia Tupalasta. Suojakallionpuiston uusi leikkipaikka on valmistunut. Tupalassa on nyt hyvä yhdistelmä kaikenikäisille sopivasta tekonurmipelikentästä ja sen vieressä olevasta leikkipaikasta. Leikkipaikalla on välineistöä niin pienille kuin vähän isommillekin leikkijöille.

Paikka löytyy Tupalasta Oravinkadun päästä Tähkärinteeseen käännyttäessä oikealla puolella.