Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 13.11.2020

13.11.2020

Artikkelin kuva

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Urpolassa aloitetaan hulevesien laajempaan järjestelyyn liittyvä hulevesiputken siirto. Työalue sijaitsee beach volley -kenttien, jääkiekkokaukalon ja Urpolanlammen välisellä alueella. Urakka aiheuttaa väliaikaisesti haittaa Urpolan kuntopolun käyttämiseen.

Pursialankadun siltatyö Mikkelipuiston kohdalla on valmistumassa. Sillalle asennetaan vielä kaiteet ja työaluetta siistitään. Työt aiheuttavat vain hetkellistä haittaa liikenteelle.

Rantakylässä Nostajankadun matonpesupaikan pysäköintiä ja liikennejärjestelyjä uusitaan. Polku Naistingin laskuojan ja sillan kautta Ratatielle on väliaikaisesti pois käytöstä.

Tanhutien rakentaminen on käynnissä ja valmistuu joulukuussa. Urakoitsija tiedottaa asukkaita ja sopii tonteille kulkemisen asukkaiden kanssa. Katu on postin jakelun ja jätehuollon käytettävissä. Liikenteenohjauksessa huomioidaan Lähemäen koulun läheisyys.

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia